En mann i dress som smiler til kameraet og står foran en skjerm.

RENAS skal ansette ny Teknisk sjef og en Kvalitetsleder til en nyopprettet stilling. Vi vurderer søknader fortløpende, søknadsfristen for begge stillinger er 31. januar.

Teknisk sjef

Vi ser etter deg som har egendrive, solid teknisk kompetanse og liker godt samspillet med både samarbeidspartnere, kolleger og myndigheter. Du er opptatt av bærekraft og sirkulærøkonomi, og har et bevisst forhold til kombinasjonen av teknologi, miljøansvar og forretningsdrift.

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være:

 • Eierskap til og oppfølging av avtaler med operatører og behandlingsanlegg
 • Analysere og rapportere kvalitetssikrede data som grunnlag for forbedringer
 • Løpende oppdatering på lover og regelverk, nasjonalt og internasjonalt
 • Være selskapets spisskompetanse på bruk av eksisterende og ny gjenvinningsteknologi
 • Bygge nettverk mot kunder, operatører og myndigheter i Norge og Europa
 • Ivareta og videreutvikle våre digitale verktøy knyttet opp mot våre arbeidsprosesser

Se hele stillingsutlysningen her: https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=286154086

Kvalitetsleder

Vi ser etter deg som har egendrive og erfaring fra kvalitetsarbeid. Du er opptatt av bærekraft og sirkulærøkonomi, og har et bevisst forhold til kombinasjonen av teknologi, miljøansvar og forretningsdrift.

Dine viktigste arbeidsoppgaver være:

 • Vedlikeholde, styrke og forbedre vårt styringssystem
 • Ansvarlig for vår ISO 14001 sertifisering og sertifisering iht. Avfallsforskriften
 • Bidra til gode prosesser for bedret og mer strukturert oppfølging av kvalitetsarbeidet
 • Oppfølging av operatørene med hensyn til kontraktsforpliktelser, rutiner, forskrift og revisjoner
 • Systematisk oppfølging og opplæring opp mot norske og internasjonale lover og regelverk
 • Datafangst, analyse og rapportering

Se hele stillingsutlysningen her: https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=286160453