Medlemsnyheter

 • Nye produktgrupper for EE

  Avfallsforskriften om EE ble justert 15. august i år for å tilpasses den nye inndelingen i produktgrupper som er innført av EU. EUs ti grupper er redusert til seks.

 • Byggflokelansering 13. september

  Innovasjonsprosjektet «Byggfloken» har jobbet med bedre bestillinger, bærekraftig drift og utforming for ombruk innen byggebransjen.

 • Møt oss på Arendalsuka

  RENAS er medarrangør av «Det grønne skifterommet» sammen med Circular Norway under Arendalsuka, og blir også å treffe i og rundt Pollen gjennom uka og ved EFO sin helelektriske utstilling i gågata. 

 • Eliaden 29. – 31. mai

  Eliaden på Norges Varemesse på Lillestrøm er en av Norges største fagmesser. RENAS er tilstede med stand og ser fram til å møte medlemmer og bransjen forøvrig.

 • Ledig stilling i Circular Norway

  Circular Norway er en nyetablert forening med målsetning om å akselerere overgangen fra lineær til sirkulær økonomi. Som en del av Norges løsning på målene i Parisavtalen, skal foreningen øke kunnskapen og være en pådriver for at bedrifter kan lykkes i denne omstillingen. Circular Norway er sektoruavhengig med en åpen medlemsmodell, og er opprettet av Elektroforeningen (EFO) og returselskapet RENAS.