Medlemsnyheter

 • Innovasjon gjennom C-SERVEES

  C-SERVEES er et innovasjonsprosjekt som skal utvikle og teste nye sirkulære forretningsmodeller for et utvalg elektroniske produkter. RENAS er med som partner både gjennom vårt medlemskap i den internasjonale organisasjonen WEEE Forum og som norsk støttespiller i prosjektet.

 • Seminar 5. mars 2019

  seminar om Grønn konkurransekraft

  Tirsdag 5. mars 2019 inviterer vi igjen til Grønn Konkurransekraft-dagen med et spennende og underholdende program.

 • Nye varenummer

  Det gjøres noen små justeringer i tolltariffen for 2019, der enkelte EE-produkter får endret eller nye nummer.

 • Byggavfalls-konferansen 2019

  Else-May Botten FOTO LISE KRISTIN VALGERMO NRK

  Byggavfallskonferansen 2019 arrangeres i Oslo Kongressenter 5. og 6. februar. Hovedtemaene er digitalisering og muligheter. RENAS er som tidligere år medarrangør sammen med Miljødirektoratet, BNL, MEF, Nelfo, Norsk Industri og RIF.

 • Nye produktgrupper for EE

  WEEE

  Avfallsforskriften om EE ble justert 15. august i år for å tilpasses den nye inndelingen i produktgrupper som er innført av EU. EUs ti grupper er redusert til seks.

Bli medlem

Skriv inn ditt organisasjonsnummer og finn ut hvorfor 3 av 5 velger RENAS.