30 konteinere med avfall fra 29 norske byggeplasser inneholdt mye avfall som burde ha blitt sortert ut, viser en undersøkelse gjennomført av Hjellnes Consult AS. Oppdraget ble utført for NHP-nettverket (Nettverket for Nasjonal Handlingsplan for bygg- og anleggsavfall), og målet var å avdekke innholdet i søppelkonteinere på byggeplasser.

I plukkanalysen som ble gjennomført ved Norsk Gjenvinnings anlegg på Haraldrud i Oslo, ble innholdet i fire konteinere fra nybygg, tjueen konteinere fra rehabiliteringsprosjekter og én konteiner fra et rivingsprosjekt analysert. I tillegg ble fire konteinere med innhold fra et kombinert nybygg og rehabiliteringsprosjekt undersøkt.

Fra trevirke til EE-avfall

Basert på beregningene var hele 57,6 vektprosent av avfallet resirkulerbart materiale som burde ha vært sortert, først og fremst trevirke (27,6 prosent), betong/tegl (7,7), gips (5,7), metall (5,6) og isolasjon (5,3). I tillegg kom papp/papir, plastfolie, hardplast, skumplast og EE-avfall.

Undersøkelsen viste også stor intern variasjon mellom byggeplassene. Tre av 17 byggeplasser som sorterte trevirke hadde en feilsortering på mindre enn én vektprosent, mens fire hadde mer enn 50 vektprosent.

Kaster farlige stoffer 

Farlig avfall utgjorde 1,2 vektprosent av totalmengden. Funnene variererte fra 0 til 5,3 vektprosent.

– Det synes å være en utbredt misforståelse at tomme, halvtomme og fulle fugemassepatroner er «restavfall», noe som selvsagt er helt feil. I én kontainer fant vi til og med flere uåpnede patroner med en tokomponent fugemasse, som tydelig er merket med at det er etsende og en fare for vannlevende organismer, forteller konsulent Eirik Wærner i Hjellnes Consult AS.

Må informere bedre

Funnene av de store mengdene med resirkulerbart materiale kan tyde på holdninger som «dersom én har kastet feil, kan vel jeg også» , konkluderer Hjellnes Consult AS.

Det er viktig å jobbe med informasjonstiltak for å redusere feilsortering. Det burde også være tydelig for alle hva som skal sorteres og hvor dette skal kastes. I praksis har nok mange byggeplasser mer fokus på framdrift og økonomi enn på sortering.
Eirik Wærner, Hjellnes Consult AS

– Det er viktig å jobbe med informasjonstiltak for å redusere feilsortering. Det burde også være tydelig for alle hva som skal sorteres og hvor dette skal kastes. I praksis har nok mange byggeplasser mer fokus på framdrift og økonomi enn på sortering, sier Wærner.