Materialer

Gadolinium

Gadolinium er et grunnstoff med kjemisk symbol Gd og atomnummer 64.

Gadolinium er oppkalt etter den finske kjemikeren Johan Gadolin som først oppdaget gadolinitt. Det er et sølvhvitt formbart metall som kan bankes ut i plater. Det oksiderer fort i fuktig luft, men ikke i tørr. Det er et ferromagnetisk metall som også har «magnetokaloriske egenskaper», noe som betyr at det blir varmere jo nærmere det kommer et magnetfelt.

Som de fleste av de andre sjeldne jordmetallene forekommer ikke gadolinium i ren form naturlig, men må utvinnes fra mineralene monazitt og bastnäsitt

Det har en rekke bruksområdet og anvendes blant annet i legeringer med jern og krom for å øke varmebestandighet og motvirke korrosjon. Brukes også i CD-plater, mikrobølgeovner, TV skjermer og i MR-maskiner.

Materialer

Gadolinium

Gadolinium er et grunnstoff med kjemisk symbol Gd og atomnummer 64.