Materialer

Praseodym

Praseodym er et grunnstoff med kjemisk symbol Pr og atomnummer 59.

Navnet kommer av de greske ordene for tvilling og grønn. Sistnevnte kommer muligens av at grunnstoffet blir grønt i kontakt med luft.

Praseodym er et sjeldent jordmetall som er mykt og sølvaktig. Siden det oksiderer fort i kontakt i luft, må det oppbevares i mineraloljer eller i oksygenfri atmosfære. Det finnes ikke i ren form naturlig, men i små mengder i jordskorpen, hovedsakelig i mineralene monazitt og bastnäsitt. Årlig produseres om lag 2500 tonn praseodym på verdensbasis.

Sammen med magnesium brukes praseodym i metall med høy styrke. Med kobolt og jern brukes praseodym i sterke permanentmagneter. I tillegg brukes praseodym til å farge glass og emalje. Praseodym i glass øker glassets evne til å absorbere infrarøde stråler. Derfor brukes det i glass på sveisebriller.

Materialer

Praseodym

Praseodym er et grunnstoff med kjemisk symbol Pr og atomnummer 59.