gjevnunnet plastikkorker

Emballasje er et stort område, der endringene ganske kjapt kan gjøres når viljen er til stede. Og viljen øker i takt med forbrukernes bevissthet og krav. Det lønner seg rett og slett å gjøre det rette for å oppnå en større gjenvinningsgrad. De som ikke henger med, vil angre om få år. Det kan for eksempel handle om å endre materialet i en etikett, slik at sorteringsmaskinen forstår at plastflasken den er festet på er resirkulerbar. Dersom etiketten ikke er resirkulerbar, vil også resten av plastflasken ende som restavfall i stedet for å bli gjenvunnet.

Scandinavian Design Group (SDG) har bærekraft med seg i alt de gjør for kundene sine, og ønsker å øke forståelsen for hva design kan gjøre for et produkt.

– Vi vil inn så tidlig som mulig i kundens prosess, for å sikre at bærekraft blir en del av prosessen. Vår jobb er å gi gode råd til kundene, og da må vi være med fra starten. Vi jobber med mange store merkevarer, og bidrar på den måten, sier SDGs administrerende direktør, Anne Marie Brady.

Tripppel-dugnad

En av dem hun har med seg på laget er Oda Klempe, som jobber med interaksjons- og servicedesign, og som også har rollen som tilrettelegger når de inviterer til dugnad:

– Bransjen vår har til nå ikke vært så flink til å ta ansvar, men vi kan jo ikke la være. Vi må ta grep.

Ett viktig grep er deres egenutviklede TRIPPPEL-dugnad, med tre p-er, som i april ble arrangerte sammen med Grønt Punkt Norge og DOGA, og var svært vellykket. Tre kjente merkevarer (Pierre Robert, Jacobs Utvalgte og BAMA) stilte med produkter inn i dugnaden, og målet var å teste et verktøy for Grønt Punkt Norge som kan brukes til å optimalisere emballasjen utifra flere hensyn. For to av merkevarene måtte mattrygghet og matsvinn tas hensyn til. Dersom endret emballasjen fører til økt matsvinn, er det oftest verre enn at plasten ikke lar seg gjenvinne.

post-it lapper på dugnadSamfunnsansvar

TRIPPEL, med sine tre p-er, er en rask prosess som konsentrerer seg om å skape verdi for både mennesker, miljø og næringsliv – eller på engelsk: people, planet, profit.

– Når vi arrangerer dugnader, for vi kommer til å arrangere flere, er det vår måte å ta samfunnsansvar på. Elektronikkbransjen er en bransje vil gjerne vil ha dugnad med. Men vi kan selvsagt ikke bare jobbe dugnadsbasert. Det fine er at metoden kan brukes også i andre workshoper med kundene våre når man vil oppnå raske resultater, sier Brady.

For det er mulig. På dugnaden i april kom de i løpet av én dag fram til nye, gode løsninger for gjenvinnbar emballasje for en rekke produkter – til tross for tilsynelatende uløselige utfordringer. Det kan være lett å gi opp, eller rope på politiske løsninger, men SDG mener at mye kan gjøres med designdrevet innovasjon. Slik skriver de det på nettsiden sin: «Vi tror at disse utfordringene kan løses opp i gjennom bruk av designdrevet innovasjonsprosess, en analytisk, kreativ tilnærming som tar utgangspunkt i empati, rapid prototyping, eksperimentering, verdikjedesamarbeid og åpen innovasjon på tvers av sektorer og bransjer.»

Det hjelper ikke bare å sette seg fine mål på papiret, man må gjøre noe
Oda Klempe

– Det hjelper ikke bare å sette seg fine mål på papiret, man må gjøre noe, begynne et sted, og vi kan hjelpe merkevarene med å finne ut hva de skal satse på, strategisk og praktisk. Det gjelder å høste de lavthengende fruktene først, så kan man parallelt jobbe med større utfordringer over tid, kommenterer Klempe.

Ketsjupeffekt
Lars Brede Johansen
Lars Brede Johansen fra Grønt Punkt

Utviklingssjef i Grønt Punkt Norge, Lars Brede Johansen, har stor sans for å gjøre det som enkelt gir resultater først, slik SDG satser på i dugnader og workshoper, og prioriterer designprosessen hos medlemmene sine. Sammen med Mepex Consult leder de prosjektet «Design for gjenvinning» som Teknisk Ukeblad skrev om nylig, med et eksempel på hvor mye design og materialvalg kan bety for gjenvinningsgraden.

– Dette eksempelet med ketsjupflaskene som får nye etiketter, som vil gi en atskillig større gjenvinningsgrad, er veldig illustrerende for hva man kan få til, og vi er i ferd med å utarbeide en designguide, som vil gjøre det lettere å velge riktig emballasjeløsning. Det er nemlig ganske komplisert, og mange hensyn å ta, særlig når det gjelder matemballasje, forteller Johansen.

Han understreker likevel at sirkulær økonomi handler om mer enn design. Befolkningen må kildesortere riktig, og systemet for innsamling og sentral ettersortering må sørge for at plasten foredles til god råvare. Design for gjenvinning handler om å tilrettelegge for at emballasjen skal fungere optimalt i et sorteringsanlegg, og ha verdi som resirkulert råvare. Men det hjelper jo lite om emballasjen kastes i restavfallet og sendes til forbrenning.