Pollen i Arendal

Tirsdag 15. august

Forsyningssikkerhet for kritiske råmaterialer har blitt løftet opp som en viktig faktor i EUs industristrategi, og er en nøkkel i ambisjonene om elektrifisering, digitalisering og grønn omstilling. Men hvor står Norge i dette bildet?

Næringslivet etterlyser en visjon for Norge på dette området, klarere politikk og forutsigbare rammebetingelser. Tirsdag 15. august kl 16.00 inviterer vi til debatt i Arendal.

Del 1

Regjeringen og Høyre har begge lansert sine mineralstrategier. Hvilken møter Norges behov best? Vi inviterer politikerne til debatt. Deltakere:

  • Sverre Myrli, Stortingsrepresentant (Ap), Næringskomiteen
  • Bård Ludvig Thorheim, Stortingsrepresentant (H), Energi- og miljøkomiteen

Del 2

Videre inviterer vi industrien til å diskutere hvordan de jobber med forsyningssikkerhet i verdikjedene, og hva vi fortsatt ønsker oss fra våre politikere. Har vi kartlagt godt nok våre fortrinn og sårbarheter for å sikre norsk industri framover, og hva er potensialet for ny næringsutvikling i Norge? Deltakere:

  • Nils Klippenberg, CEO, Siemens AS
  • Christophe Pinck, International affairs and EU- Advisor, Eydeklyngen
  • Bård Bergfald, Daglig leder, Bergfald Miljørådgivere
  • Bjørn Arild Thon, Daglig leder, RENAS AS

Bli med oss på denne spennende debatten tirsdag 15. august kl 16.00 – 16.50 på Impact Hub (Bærekraftshuset), Torvgata 7, 2. etg. Arrangementet strømmes på våre Facebook og LinkedIn kanaler.

Se også programmet for Arendalsuka.