– Skal vi lykkes i fremtiden, er vi nødt til å tenke grønn konkurransekraft, sier Tor Prøitz.

Østfoldingen er prosjektleder for et nytt nasjonalt senter for sirkulær økonomi på Øra utenfor Fredrikstad. Her blir en av hovedoppgavene å utvikle nye kombinasjoner av råstoffer til nye produkter, med fokus på å produsere mer med mindre, utnytte ressursene bedre og bruke mer gjenvunnet råstoff.

– Ideen ble til i oktober i fjor, under en Øra-konferanse. Det ble blant annet holdt et foredrag om plastutfordringene, både innen resirkulering og gjenvinning i kombinasjon med andre råstoffer. Etter foredraget ble det klart at her kunne det være muligheter for hele Øra-miljøet, forteller Prøitz.

resirkulering av plastResultatet ble en rapport, som talte varmt for å etablere et senter for sirkulær økonomi. Både Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune gikk inn med penger i prosjektet, og det samme gjorde 45 medlemsbedrifter knyttet til Gjenvinning Østfold og Borg Plast-Net.

– Området er kjent med å utnytte ressurser på best mulig måte, og godt egnet for et slikt samarbeid. For eksempel brukes dampen fra forbrenningsanleggene hos FREVAR (Fredrikstad Vann, Avløp og Renovasjonsforetak) som energi til andre bedrifter, forteller Prøitz.

Testlab

Satsingen på et nasjonalt senter krever også tilgang til en testlab. En av virksomhetene har allerede én til bruk for utvikling, prototypebygging og testing. Dette er helt i tråd med regjeringens satsing på en nasjonal strategi for grønn konkurransekraft. Den skal sikre langsiktig verdiskapning og nye arbeidsplasser (helst grønne!) i tillegg til å sørge for at Norge når sine ambisiøse klimamål.

veikart for sirkulær økonomi– Miljøengasjementet må bli en naturlig del av industrien, og den må være lønnsom. Det er helt nødvendig for å lykkes. Tidene forandrer seg, og det er mye som ikke var mulig før, som nå lar seg gjøre takket være teknologisk utvikling. Data, roboter og automatisering åpner for nye og bedre løsninger, påpeker Prøitz.
Øra har et sterkt fagmiljø innen resirkulering og gjenvinning, med bedrifter som Norsk Gjenvinning, Stene Stål, FREVAR, Metallco og mange flere. Et av målene med senteret er å utnytte dette fagmiljøet til å utvikle nye produkter.

– Vi ser muligheter for å koble restprodukter fra ett sted med råvarer fra et annet, for å komponere nye produkter. Vi vil også ha på plass en testlab der bedrifter kan gjøre forsøk og teste prototyper. Med det følger vi opp næringsdepartementets oppfordring om å komme nærmere kommersialisering av nye produkter.

Kortreiste råvarer

«Kompositt» er en kombinasjon av minimum to råvarer. Det utvikles for tiden produkter som bruker nye former for fiber, som for eksempel naturfiber.

– Treflis er et godt eksempel på en slik råvare. Vi har prosjekter på gang det blandes ny «jomfruelig» plast med resirkulert, uten at det reduserer styrken på produktene. Her er det mange muligheter, forsikrer Prøitz – og nevner grovere hagemøbler og terrassebord som eksempler på produkter som kan produseres av resirkulert plast.

hagemøbler og plankNorge bør i det hele tatt produsere mer, mener Prøitz. Det er flere eksempler på produksjon som er hentet hjem til Norge både på grunn av kostnadsnivå og logistikk. Han mener vi er sterke nok, ikke minst på grunn av høy teknologisk kompetanse.

–  Vi har mye som taler til vår fordel, som IT, logistikk og frakt, og bør ta tilbake produksjonstankegangen, påpeker Prøitz.

Det er imidlertid ikke bare økonomiske aspekter ved resirkulering og gjenvinning. Knappheten på jordas ressurser er også av betydning, og helt sentralt innen sirkulær økonomi.

– Spesielt innen enkelte metaller er det en klar knapphet på jordkloden. På Øra har vi gjenvinningsbedrifter som sorterer og fraksjonerer, for å lage mest mulig enhetlige råstoffer. Mesteparten sendes det vekk – til utlandet. Det blir en utfordring fremover å se hva vi kan lage her i nærmiljøet. Det er ikke gjort over natten, men noe vi må jobbe med.