Nelfos adm.dir

Nelfos administrerende direktør Ove Guttormsen er uformell i stilen, og tar lett til smilet under intervjuet på hovedkontoret i Oslo. Det er gått tre år siden han overtok jobben og reiste land og strand rundt i Norge for å bli kjent med medlemsbedriftene. El- og IT- bedriftene er storforbrukere av returordningen for EE-avfall. Han fikk raskt inntrykket av at ordningen var godt innarbeidet – med høy grad av aksept.

– Er det noe som oppleves som trøblete får jeg høre det ganske fort. Returordningen har ikke vært noe tema, forteller Guttormsen.

Med 26 000 ansatte elektrikere i medlemsbedriftene blir det mye avfall som må returneres på riktig vis. Budskapet fra hovedkontoret er at medlemmene må oppføre seg bra på miljøfronten.

– Hvordan jobber dere for å få medlemmene til å ha et riktig miljøfokus?
– Holdningen deres er avgjørende. Derfor starter vi under opplæringen. Returordningen og RENAS er godt kjent etter mange år med holdningsskapende arbeid. Dessuten har det skjedd mye siden folk gjerne slengte fra seg lysarmaturer og kabler i blandingssøppelet: De fleste av oss er blitt mer miljøbevisste.

Miljøforbilde?
Å stå som et miljøforbilde byr sjelden på problemer for sørlendingen Guttormsen. Det er svært lenge siden han selv kastet batterier og lyspærer i søppelbøtta. Kona og de to døtrene er like miljøbevisste. Familien kildesorterer og har ikke så mye som en utdatert mobil liggende i skuffen.
– De ga vi til en veldedighetsorganisasjon for Afrika, forteller han.

Med gode returordninger er kildesortering en selvfølge, mener han. Men han erkjenner at det ikke finnes noen garanti for at det er like selvfølgelig for alle de 26 000 elektrikerne i Nelfo.

 

ledninger i container
Elektrikerne er stolt av bransjen sin og ønsker å utgjøre en forskjell, mener Guttormsen.

 

EE-avfall skal holdes adskilt fra annet avfall. Hvis innholdet i konteineren består av blandet avfall, må elektroinstallatøren betale for bortkjøring av avfallet. Nelfo har ikke kartlagt mengden av EE-avfall som kastes uforskriftsmessig.

– Vi har nok litt å gå på, men jeg tror ikke at det er mye slurv i bransjen. Bedriftene har som regel gode håndteringsrutiner. På byggeplasser av litt størrelse er kildesortering en naturlig del av dagliglivet. Grossistene har også et godt apparat for EE-retur.

Vi har nok litt å gå på, men jeg tror ikke at det er mye slurv i bransjen
Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo

Lønnsomt med orden
Miljøbudskapet fra Nelfo er krystallklart. Og ingen ønsker å «skyte» budbringeren, erfarer Guttormsen.
– Dette er en enkel beskjed å komme med, fordi ingen har motforestillinger mot å oppføre seg miljøansvarlig. Vi er rimelig sikre på at våre medlemmer ønsker å være i kategorien som tar returordningen på alvor. Oppfører du deg som en miljøskurk, får du jo ikke positiv feedback.

Mange bedrifter og oppdragsgivere har oppdaget at det er lønnsomt å ha orden på avfallet, noe som gjenspeiler seg i avtalene som inngås.
– God avfallshåndtering er ofte en forutsetning for oppdraget. For noen år siden var kildesortering noe du så etter, men nå blir du nesten overrasket hvis miljøaspektet ikke er en del av kontrakten.

Å hive miljøfarlig avfall i kundens søppel, oppfattes helt klart negativt.
– Medlemmene våre har et etisk regelverk, og skal forholde seg til miljøhensyn på en ordentlig måte, fastslår han.

 Må gjenta budskapet
Returordningen er tema i medlemsavisen, på nettet og i dokumentet «Ytre miljø». Nelfo har også laget en PCB-brosjyre. Mange av medlemsbedriftene er Miljøfyrtårn-bedrifter.
– Dette kan fremstå som en solskinnshistorie, men vi er klar over at det kan være lett å glemme miljøhensyn hvis du ikke blir minnet på det. Derfor må vi gjenta budskapet med jevne mellomrom.

Etter alle turene til avdelingskontorene, er Guttormsen imponert:
– Engasjement i nærmiljøene er meget høyt. Elektrikerne er stolt av bransjen sin og ønsker å utgjøre en forskjell. Det er bra, for engasjementet tiltrekker nye unge mennesker til yrket.

Rådet fra sjefen er enkelt:
– Så lenge du leverer kvalitet ut til markedet, er orden på avfallet en selvfølge. Da vil kundene fortsette å komme tilbake, sier Ove Guttormsen.