Igor Pancevski og Thomas Bråten i SmartPark utenfor Stena Recycling.

Ideen til parkeringsløsningen for elsparkesykler dukket opp over en kaffe på Torshov sommeren 2020.

– Vi så elsparkesykler som lå strødd overalt, og stusset på hvorfor ingen hadde kommet med en løsning. Neste tanke var at det kan vi jo gjøre selv, forteller Pancevski.

Dermed ble ideen til startup-selskapet SparkPark unnfanget. Produktporteføljen består foreløpig av Happy City, en IoT-løsning for parkering av elektriske scootere ved utpekte parkeringssoner i byer.

SparkPark valgte i mars 2022 RENAS som sitt EE-returselskap. I den forbindelse besøkte de Stena Recycling, som er et av 14 behandlingsanlegg som RENAS samarbeider med.

– Vi var der for å se på fasilitetene som vi kommer til å bruke når våre parkeringssensorer, elsparkesykler og elsykler ikke lenger virker. Det blir en del batterier og annet materiell som kan gjenvinnes og håndteres på en riktig måte, påpeker han.

Tvinges til å parkere elsparkesykkelen korrekt

Selve løsningen fungerer slik at man ikke kan avslutte turen og betalingen uten at man har parkert sparkesykkelen innenfor en dedikert parkeringsplass, med en nøyaktighet på få centimeter.

– Løsningen baserer seg på å oppdage posisjonen av elektroniske enheter som sender radiosignaler som WiFi, Bluetooth, RFID og annet. I tilfellet med elsparkesyklene benytter vi den innebygde Bluetooth-senderen som sitter i IoT-enheten, forklarer han.

Elsparkesykler parkert innenfor et oppmålt område i Oslo sentrum.
Den nye, patenterte parkeringsløsningen fra SparkPark vil først bli lansert i Oslo. Foto: SparkPark

Pancevski forklarer at brukeren heller ikke trenger å dokumentere med bilde fra sin mobil i etter at elsparkesykkelen er parkert.

–Vårt system gir beskjed i samme app som man leier sykkelen at den er korrekt parkert, og turen avsluttes sammen med betalingen. Vår flåte av elsparkesykler vil også gi fra seg en lyd og blinke når man er innenfor parkeringssonen, opplyser Pancevski.

Elsparkesyklene – en samfunnsmessig utfordring

Sparkparks ambisjon er å hindre feilplassering av elsparkesykler i det offentlige rom.

– Fra dagens kaostilstand hvor alle kan sette disse fra seg hvor som helst, til en regulert og nøyaktig parkering hvor sparkesyklene aldri er i veien for eldre mennesker, mennesker med redusert fremkommelighet, barn og alle andre innbyggere. Problemet er likt for alle storbyer i vestlige land, og har blitt en samfunnsmessig utfordring, sier Pancevski.

Sparkpark samarbeider blant annet med aktører som Bouvet på Software, SINTEF på forskning, Wunder Mobility GmbH på flåtestyringsverktøy, OKAI som leverandør på kjøretøy og Mechtech på IoT-kommunikasjon. Selskapet har fått 10 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

– I tillegg til den finansielle støtten er det også en bekreftelse fra Norges største kompetansemiljø på at de mener produktet vårt er bra, sier han.

Vil ta løsningen ut i verden

Siden Happy City er patentert har Sparkpark enerett til å lansere løsningen i hele verden.

– Happy City har blitt kalt en «game changer» av selskaper i USA og Europa, men byen i vårt hjerte er hjembyen vår Oslo. Derfor ønsker vi å starte opp her, selv om vi har fått tilbud om gratis lokaler og støtte av ansatte fra Hamburg by hvis vi starter der, forteller Pancevski.

Igor Pancevski reiser for tiden rundt til messer i blant annet Hamburg, London og Paris for å presentere Happy City. Foto: SparkPark

Tanken er å etablere om lag 1500 parkeringssoner for elsparkesykler i Oslo, blant annet bak bussholdeplasser og ved inngangen til kjøpesentre.

– Alle innbyggerne i en by er potensielle kunder, men det er myndighetene som gir lisensene til å operere i byen. Vi er nå med på en anbudsrunde i Oslo kommune. Etter at vi har vunnet Oslo, er det Bergen sin tur, og deretter resten av verden, sier han.

Bidrar til bærekraftig bymiljø

Siden Happy City er et åpent system, vil kommunene få bedre oversikt og kontroll.

– De vil få informasjon om hvor mange sykler som er i byen, og dermed kunne regulere antall elsparkesykler i markedet. Parkeringssoner kan også deaktiveres ved bruk av fjernkontroll. Ved store arrangementer kan kommuner for eksempel «sperre» spesifikke parkeringsplasser, noe som letter jobben med å rydde arrangementsområdet, forklarer Pancevski.

Happy City vil i utgangspunktet ikke føre til høyere kostander for brukerne.

– Med denne løsningen vil en utleieaktør som oss ha større utnyttelse og effektivisering av vår egen flåte siden alle elsparkesykler alltid står plassert korrekt. Samtidig får brukerne større forutsigbarhet fordi de alltid har oversikt over hvor det finnes tilgjengelige sykler og hvor de kan parkere. De trenger heller ikke bekymre seg for sine egne personopplysninger siden løsningen ikke forholder seg til hvem som parkerer el-scooterne, sier Pancevski.