radio

HVA: En Radionette radio fra 1950-tallet
HVOR: Østlandet
INNEHOLDER: Sølv, bly, metalltråder. ( Nyere FM-radioer kan inneholde miljøfarlige stoffer som klorparafiner og ftalater i plast og gummi, blant annet i ledninger og kabler. I plasten kan det også være andre bromerte flammehemmere enn PBB og PBDE).

Hvem kunne motstå et burgunderrødt stykke norsk radiohistorie?

– Den skulle rett til demontering, radioen som kom inn til gjenvinningsanlegget Hellik Teigen AS i Hokksund i fjor, forteller Marit Rakkestad, regnskaps- og lønningsmedarbeider hos Hellik Teigen. Men hvem kunne motstå et burgunderrødt stykke norsk radiohistorie?

Kurér er en bærbar radio som ble lansert 24. april 1950. Den ble produsert av den norske fabrikken Radionette i totalt 224 000 utgaver frem til 1958. Radioen er fullspekket med datidens finesser: Fire direkteglødete radiorør og høyttaler med permanentmagnet. Den har fire bølgebånd: langbølge, mellombølge, fiskeribølge og kortbølge, og kunne i tillegg kobles til grammofon. Den kunne tilkobles strømnettet, men et 90 V batteri gjorde det også mulig å ta med radioen på tur. Med batteriet var vekten 7,6 kg.

Prisen var kr 388, inkludert stempel og omsetningsavgift, står det på den slitte lappen under apparatet. Dette tilsvarer 4855 kr i dagens pengeverdi. Prisen var tydeligvis ikke avskrekkende – modellen ble en slager, og en eksportvare til over 60 land.