Blant de største bedriftene er tilfredsheten enda høyere, hele 93,4 prosent. På spørsmålet om hvor fornøyde medlemmene er med tjenestene til RENAS, på en skala fra 1- 6, der 6 er best, ble «karakteren» 4,5 fra mindre bedrifter og en blank 5-er fra de større bedriftene.

Fornøyde med servicenivået

De medlemmene som siste året har vært i kontakt med RENAS, er også svært fornøyde med den hjelpen de fikk.

I årets undersøkelse hadde vi derfor med en del nye spørsmål – for at undersøkelsen skal bli et enda bedre verktøy i videreutviklingen av RENAS, sier markeds- og informasjonssjef Kristin Tveitnes.

Det er alltid hyggelig med gode tilbakemeldinger, men vi tar mål av oss til å bli bedre.
Markeds- og informasjonssjef Kristin Tveitnes, RENAS

Det er tre områder der medlemmene mener RENAS kan bli bedre. Spesielt de mindre bedriftene ønsker seg mer informasjon om hvordan retursystemet fungerer. Andre forbedringsområder er at selskapet blir mer synlig og at det gis mer rådgivning til medlemmene. 

Flere fordeler

Over 3000 bedrifter er nå medlemmer hos RENAS. Medlemskapet skal være enkelt, rimelig og forutsigbart. For eksempel har RENAS ingen innmeldingsavgift eller andre faste kostnader som genererer utgifter for medlemmene.