Produsentansvar

RENAS samler inn for mye elektronisk og elektrisk avfall

Miljødirektoratet har varslet tre returselskaper, deriblant RENAS, om at de har samlet inn for lite av noen typer elektronisk og elektrisk avfall. Men totalt har RENAS samlet inn langt mer enn det selskapet er forpliktet til.

Det er i fem av de totalt atten produktgruppene Miljødirektoratet mener RENAS har samlet inn for lite i perioden 2012-2014. Direktoratet har gitt de tre selskapene frist ut 2018 for å ordne opp, og varsler eventuelt tvangsmulkt om det ikke skjer.

‒ For vår del er dette helt uproblematiske forhold å rydde opp i, men vi har lenge oppfordret direktoratet til å ta tak i denne saken, sier administrerende direktør Bjørn Arild Thon i RENAS.

‒ Grunnen er at vi i RENAS er opptatt av like konkurransevilkår for returselskapene. Om et selskap samler inn mindre elektronisk og elektrisk avfall enn det medlemmene deres tilfører markedet, kan det spares store beløp som igjen kan brukes til å gi medlemsbedriftene kunstig lave miljøgebyrer. Det vil være klart konkurransevridende. Vi er derfor svært glad for at myndighetene nå gjør noe.

Thon setter imidlertid ikke like stor pris på at RENAS i brevet er nevnt blant de tre som «underinnsamler» i fem produktgrupper, all den tid selskapet «overinnsamler» i ti andre. I begge kategorier inngår produkter det både er lønnsomt og ulønnsomt å samle inn og gjenvinne. Totalt samlet RENAS inn 109 prosent av sine totale forpliktelser i 2015, en trend som har vedvart gjennom mange år.

‒ Tallene viser i hvert fall at det er åpenbart at RENAS ikke er blant dem som sluntrer unna for å spare penger. Avvikene skyldes i stedet at myndighetene bruker utdaterte tall og beregningsmodeller. Vi har for lengst satt inn tiltak på områder der det kan se ut som om vi underinnsamler og er i dialog med Miljødirektoratet om beregningene. Allerede i 2016 kommer dette til å være i orden for vår del, sier Thon.

RENAS er et nonprofit-selskap og samlet i 2014 inn hele 61 609 tonn elektronisk og elektrisk avfall. Det er mer enn noe annet returselskap i Norge.