Kildesortering

Kasserte EE-produkter, plastemballasje, metaller og papir. De fleste sier at de ønsker god kildesortering og gjenvinning av slike produkter, også fordi det kan finnes store ressurser i dem. For eksempel blir hele 93 prosent av avfallet RENAS samler inn til nye produkter eller ny energi.

Likevel havner mye avfall fortsatt i feil konteinere. De nye nettsidene til Sortere Bedrift kan bidra til å endre på det. Her blir det rett og slett langt enklere å finne gode svar relatert til håndtering av bedriftsavfall.

Kildesortering
PÅ RIKTIG STED: – Det blir enklere å levere inn avfall til gjenvinning og kildesortering når all informasjon om riktig håndtering er samlet på ett nettsted, mener prosjektlederne Sylvelin Aadland i Sortere Bedrift og Hildegunn Bull Iversen i Sortere Privat.
Mangler kunnskap om kildesortering

– En del vet rett og slett ikke hvordan de skal levere inn avfallet sitt, noe vi har fått bekreftet blant annet gjennom dybdeintervjuer. En elektriker fortalte oss for eksempel at han ikke visste at det eksisterte avfallsselskap som kunne hjelpe ham med avfallet sitt. Noe leverte han tilbake til grossisten sin, noe tok han med hjem og resten leverte han på nærmeste gjenvinningsstasjon. Litt her og der, forteller prosjektleder Sylvelin Aadland i LOOP, stiftelsen som jobber for mer og bedre kildesortering i samfunnet.

Og elektrikeren er slett ikke alene: En undersøkelse NHP-nettverket (Nettverket for Nasjonal Handlingsplan for bygg- og anleggsavfall) gjennomførte ved 29 norske byggeplasser viste at hele 58 prosent av byggebransjens avfall kunne ha blitt gjenvunnet.

Pionerprosjekt

Til nå har bedriftsrelevant informasjon om riktig avfallshåndtering og gjenvinningsmuligheter vært spredt og til dels vanskelig tilgjengelig. Når en først og fremst er opptatt med egen jobb og stramme tidsfrister, kan det oppleves som vanskelig å hente inn informasjon fra så mange ulike kilder.

LOOP bestemte seg derfor for å utvide nettportalen sortere.no med bedriftsrelevant informasjon. Med seg fikk de mange gode samarbeidspartnere. Blant annet RENAS, Grønt Punkt Norge, Avfall Norge, Norsk Resy, Retura-selskaper, Ragn-Sells og 180 kommuner.

Målet er at det skal bli mye lettere for bedrifter å sette seg inn i fakta, forskrifter og lover, og dessuten synliggjøre fordelene med gjenvinning.

Det mange kanskje ikke vet, er hvor mye de kan levere gratis, for eksempel plastavfall.
Prosjektleder Sylvelin Aadland i LOOP
Lønnsomt

Nettsidene inneholder mye relevant informasjon. I tillegg til fakta om de ulike avfallstypene og -stoffene, finnes det fakta om returordningene og gjenvinning.

– Det viktigste er å gi praktisk og god informasjon som gjør folk i stand til å identifisere avfallet sitt. Og kunnskap om hvordan det skal håndteres og kildesorteres. Bedriftene får dermed både oppskriften på enklest mulig avfallshåndtering og informasjon om hvor det skal leveres, utdyper Aadland.

På sidene fokuseres det naturlig nok mye på farlig avfall som inneholder miljøgifter som kan være til skade for mennesker, dyr og natur. Men nettportalen synliggjør også at det det er mange gode og lønnsomme muligheter for bedriftene:

– Det mange kanskje ikke vet, er hvor mye de kan levere gratis, for eksempel plastavfall. Det er også mer kostbart å levere inn usortert avfall. Å gjøre bedriftene oppmerksomme på slike ting, gjør motivasjonen til å sortere avfallet større, sier Aadland.

Kildesortering
HVA SKAL HVOR? Oljekanner, herdere og annet spesialavfall skal i ulike beholdere. Med Sortere Bedrift blir det langt lettere å finne ut hva du skal gjøre med de ulike typene avfall (Foto: Terje Borud)