Tesla Motor Norge er medlem av RENAS for å sikre forsvarlig behandling av EE-avfallet fra driften i Norge. En større utfordring er imidlertid batteripakkene i de helelektriske bilene, og Tesla har lenge syslet med egne planer for å sikre mest mulig komplett gjenvinning etter endt levetid.

SS_Redink_Renas_Tesla_000145
Vår visjon er å skape en bil som er hundre prosent gjennvinnbar, sa kommunikasjonssjef Esben Pedersen i Tesla Motors Scandinavia i første utgave av RENAS-magasinet 2014. Med den nye batteriplanen nærmer selskapet seg det målet ytterligere.
95 prosent er målet

Sammen med de amerikanske selskapene Kinsbursky Brothers, Inc. (KBI) og Toxco er moderselskapet Tesla Motors iNC i ferd med å sette i verk en storstilt plan for batteripakkene. Målet er å øke mengden materialer som kan gjenvinnes og gjenbrukes, og samtidig minske energiforbruket både under transport og gjennom resirkuleringsprosessen.

– I dag er vi i stand til å gjenvinne rundt 60 prosent av batteripakken vår og gjenbruke ytterligere ti prosent. Vi har planer om å opprette et eget deponi for ytterligere rundt 25 prosent av pakken. Når volumet kommer opp på et nivå som kan forsvare innsatsen og kostnadene forbundet med resirkulering av blant annet plast, vil vi gjenvinne dette også, sier en talsmann for Tesla Motors Inc.

Uten tungmetaller

Batterimodulene i batteripakken består hovedsakelig av japanskproduserte litiummetalloksyder. Utslipp og avløp er strengt kontrollert og overvåket. De ulike modulene oppfyller kravene i RoHS-direktivet om begrenset bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr. Dermed inneholder de ikke giftige tungmetaller som bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom, PBB eller PBDE, fastslår Tesla.

– Ut fra loven kunne faktisk batteriene ha blitt kastet i deponier. Det er imidlertid ikke noe vi i Tesla ønsker.

Nytt liv som lager

Tesla-batteriene har en minimum levetid som følger bilens levetid. Men når elbilbatteriet byttes ut innenfor bilfabrikantens garantiperiode, kan det fremdeles ha noe av kapasiteten igjen. Kasserte batterier med redusert kapasitet kan gjenbrukes som energilagre og strømkilder før de går til resirkulering. For eksempel som backup til sykehus og til strømnettet. Slik kan elbilbatteriene få to liv.

– Det er slike løsninger vi ser på sammen med våre innovative samarbeidspartnere, sier talsmannen.

mx_ski_carrier

Ellbilbatteriene kan få to liv. For eksempel som backup til sykehus og til strømnettet.
Talsmann for Tesla Inc.
Resirkulering

Når det ikke lenger er lønnsomt å bruke batteriene, går de til resirkulering. Det finnes verdier i dem, for eksempel aluminium, nikkel og kobber, i tillegg til litium og sjeldne metaller, som enten brukes på nytt eller som kan inngå i andre produkter. I «fluffen» som er igjen er det hovedsakelig plastinnhold og gummi. Inntil videre går dette materialet til deponi, men på sikt ønsker altså Tesla å satse på å gjenvinne også disse delene av batteripakken.

–For å hente brukte moduler fra markedet, vil vi lage et program der kundene får godtgjørelse når de kommer tilbake med sine brukte moduler, sier talsmannen til Tesla.

skateboard copy
BATTERI: Batteripakken ESS (Energy Storage System) består av elleve moduler. De er hver på 4,8 kWh og er laget av plast, aluminium, kobber, elektronikk og flere «hemmeligstemplede» materialer for bedre sikkerhet og ytelse. Hver av de omtrent 35 kilo tunge modulene er satt inn i et kabinett laget av aluminium som er spesielt utformet for å høyne sikkerheten. De fleste komponenter i ESS er utformet for å vare i hele bilens levetid.