Syv middelaldrende hvite menn diskuterer i en paneldebatt, i et grønt rom med en tv-skjerm i bakgrunnen og publikum foran.

Tirsdag 15. august var RENAS’ viktigste dag under Arendalsuka. I Bærekraftshuset hadde vi samlet et panel med viktige stemmer for å diskutere forsyningssikkerhet og kritiske råmaterialer. I år har både Høyre og regjeringen lansert sine forslag til ny mineralstrategi for Norge, på bakgrunn av blant annet EUs forslag til Critical Raw Materials Act.

Derfor var det naturlig å invitere landets to store partier til vårt panel. Høyres Bård Ludvig Thorheim og Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet var først ut til å diskutere hvilken løsning som er best for Norge.

– Jeg synes ikke regjeringens mineralstrategi går den siste mila, sa Bård Ludvig Thorheim, og refererte til deres ønske om å inkludere EUs Critical Raw Materials Act i sin strategi når den vedtas.

Det var også en viktig sak flere av debattantene stadig vendte tilbake til. Både Bård Bergfald i Bergfald Miljørådgivere og Christophe Pinck i Eydeklyngen ville skrote begge de to mineralstrategiene, og heller bare innføre EUs kommende regelverk.

Myrli og regjeringen ønsker også sterk tilknytning til EUs politikk om kritiske råmaterialer, noe han uttrykte under debatten.  De går imidlertid ikke like langt i EU-sporet som Høyre.

Disse deltok i debatten:

  • Sverre Myrli, stortingsrepresentant (Ap), næringskomiteen
  • Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant (H), energi- og miljøkomiteen
  • Nils Klippenberg, CEO, Siemens Norge
  • Christophe Pinck, International affairs and EU advisor, Eydeklyngen
  • Bård Bergfald, daglig leder, Bergfald Miljørådgivere
  • Bjørn Arild Thon, daglig leder, RENAS AS
Et oransje skilt med Arendalsuka-logoen på og litt informasjon under.
VIKTIG MØTEPLASS: Arendalsuka kalles «demokratiets dansegulv» og er årets kanskje viktigste møteplass for å diskutere det norske samfunnet. For oss i RENAS var det viktig å rette oppmerksomhet mot spørsmål om forsyningssikkerhet og kritiske råmaterialer.

Hva er viktig for Norge?

For RENAS’ del er det vel og bra med EU-vennlig mineralpolitikk, men vi mener at det viktigste kanskje er at vi må få på plass en liste over hvilke materialer som er viktige for Norge.

– I dag gjenvinner vi alt som ikke er kritisk og ingenting av det som er kritisk. Legger vi godvilja til, gjenvinner vi kanskje 6-8 metaller av 45 i en mobiltelefon, forklarte administrerende direktør i RENAS, Bjørn Arild Thon.

I RENAS ønsker vi oss strengere krav til hva som blir gjenvunnet. Gjennom å kartlegge hvilke materialer som har betydning for Norge, og innføre insentiver som oppmuntrer til å gjenvinne riktig, får vi dette til. Det mener både vi og mange i næringslivet, inkludert Siemens-sjefen Nils Klippenberg som ga uttrykk for dette under debatten.

– Vi skal gjenvinne som mye som mulig, men hva skal vi gjenvinne? Ved å finne ut hva som er viktig for Norge, kan vi bli mindre avhengig av Kina, sa Klippenberg.

Både han og flere av de andre viste til at en viktig del av uavhengighetsarbeidet innebærer utvinning av mineraler fra Fensfeltet, et område på fem kvadratkilometer i Nome, Telemark, med store forekomster av sjeldne mineraler.

Ditt EE-avfall kan gjøre Norge mer uavhengig av Kina.

Derfor bør du la oss i RENAS ta ansvaret for EE-avfallet ditt. Bli medlem i dag!

Seks middelaldrende hvite menn i sommerlig pentøy står ved siden av hverandre i et grønt rom.
VIL TA VARE PÅ KRITISKE RÅMATERIALER: Christophe Pinck, Bård Bergfald, Bjørn Arild Thon, Bård Ludvig Thorheim, Nils Klippenberg og Sverre Myrli delte hver sine perspektiver på hvordan en best kan ivareta forsyningssikkerheten.

Savner urban gruvedrift

Selv om vi er enig med både politikerne og de andre debattantene om at Fensfeltet må realiseres, er det viktig at vi ikke begrenser oss til tradisjonell gruvedrift alene. Den urbane gruvedriften, det å finne kritiske råmaterialer i gammel elektronikk, er minst like avgjørende. Dette temaet fortjener mye mer oppmerksomhet i framtidige debatter, og burde hatt en mer fremtredende plass i de to mineralstrategiene. Vi håper likevel på ny politikk på dette viktige området.

Vi tar med oss en god debatt med produktive innspill og takker lydhøre politikere og representantene fra næringslivet for at de tok seg tid til denne viktige praten.

Som Bjørn Arild sa avslutningsvis under debatten:

– Vi må agere nå. Vi i næringslivet er klare.

Gikk du glipp av debatten?

Her kan du se den i opptak!