Teknologiselskapet ABB er en sentral bidragsyter i energiomstillingen. Selskapets teknologi og tjenester har allerede bidratt til å redusere Norges klimagassutslipp med rundt tre prosent. Dette skjer gjennom å koble programvare til produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere.

– Vi prioriterer de områdene hvor vi kan få størst innvirkning: Redusere karbonutslipp, bevare ressurser og fremme sosial fremgang, sier Lars-Fredrik Mathiesen, som er senior vice president og local business manager i ABB Motion Norge.

Lars-Fredrik Mathiesen, leder for ABB Motion i Norge, står ved gjenvinningscontaineren til Stena Recycling. Han sier målet er å gjenvinne gamle elmotorer til nye råvarer.
– Målet vårt er å bruke energieffektive motorer for å hjelpe industrien med å spare energi, samtidig som de gamle motorene gjenvinnes til nye råvarer, sier Lars-Fredrik Mathiesen, leder for ABB Motion i Norge.

Nye, energieffektive elmotorer

ABB Motion produserer, selger og gjør service på elektromotorer, frekvensomformere og programmerbare logiske styringer (PLS).

– Elmotorer står for 45 prosent av verdens totale strømforbruk. Det er installert mer enn 300 millioner industrielle motordrevne systemer globalt, og mange av disse er ineffektive. Strømforbruket kan kuttes med inntil 10 prosent globalt hvis disse systemene erstattes med energieffektive og turtallsregulerte motorer, forklarer Mathiesen.

Elmotorer er kanskje ikke så synlige, men de berører oss alle. De driver praktisk talt alt som roterer. De gir for eksempel friskt vann i springen, ren luft i bygg, brukes i matproduksjon og driver tog, biler, busser og båter. Av alle klimatiltak er forbedring av energieffektiviteten den mest effektive måten å kutte klimagassutslipp på.

– Vi kaller det for verdens usynlige klimatiltak. Hvis alle utdaterte elektromotorer i norsk industri byttes ut med nye, energieffektive motorer, kan energiforbruket i Norge reduseres med 4 TWh, sier Mathiesen.

  • Å gjenvinne gamle elmotorer handler om å føre verdifulle materialer tilbake til naturen.

  • Kasserte elmotorer inneholder en rekke metaller som kan resiruleres

  • Dersom motorene ikke lar seg reparere til en fornuftig pris, blir de skrotet.

  • Å gjenvinne elmotorer er sirkulær økonomi i praksis.

Gjenvinner til rene råvarer

De gamle motorene inneholder verdifulle materialer som kan føres tilbake til kretsløpet. Kobber kalles for «den nye oljen» fordi det er en begrenset ressurs verden risikerer å gå tom for. Kobberprisen har doblet seg det siste året.

Resirkulering av aluminium, kobber og stål forbruker mellom 75 og 95 prosent mindre energi enn nyproduksjon fra gruvedrift. Det er bakgrunnen for at ABB har inngått et samarbeid med Stena Recycling om gjenvinning av elmotorer fra industrien.

– Det unike med dette prosjektet er at vi har bygget en dedikert produksjonslinje som skiller ut metallene i kasserte elmotorer. Råvarene vi får ut er mye renere enn hvis motorene knuses. De kan benyttes i nye produkter på lik linje med metaller som utvinnes fra naturen, forteller markedsansvarlig Tom Taraldsrud i Stena Recycling.

– Renere avfallsstrømmer er en av nøklene til bedre resultater fra gjenvinningen. Det er veldig positivt at man kan gå inn og se på én spesifikk produkttype og finne lønnsomhet i separat håndtering av en type avfall, for å få bedre kvalitet på sluttproduktet, som ABB og Stena Recycling har gjort her, sier Bjørn Arild Thon, administrerende direktør i RENAS.

Tom Taraldsrud i Stena Recycling, Lars-Fredrik Mathiesen i ABB, Geir Gravdal og Ronny Solberg i MGS står foran container med kasserte elmotorer i industriparken på Herøya.
I prosjektet på Herøya er verdikjeden for elmotorer sirkulær, fra venstre markedsansvarlig Tom Taraldsrud i Stena Recycling, Lars-Fredrik Mathiesen i ABB, avdelingsleder Geir Gravdal og prosjektleder Ronny Solberg i MGS.

Sirkulær økonomi i praksis

Pilotprosjektet med gjenvinning av elmotorer startet på Herøya Industripark i Porsgrunn. Her holder både ABBs kunde Yara Porsgrunn og servicepartner Motor & Generator Service (MGS) til.

– Det var naturlig for oss å starte på Herøya. Yara er en viktig kunde som har et tydelig fokus på energieffektivisering, sier Mathiesen.

Når MGS får inn elmotorer til reparasjon gjør de en vurdering på om det er mulig, og hva det eventuelt vil koste. Hvis det ikke er lønnsomt for kunden, blir motoren skrotet i Stena Recyclings container som står på utsiden av lokalene.

– Utskiftning av gamle elmotorer til nye og mer energieffektive foregår jevnt og trutt, forsikrer eier og prosjektleder Ronny Solberg i MGS.

– Vi har drevet med dette i mange år, men ikke vært klar over at det er sirkulærøkonomi vi faktisk holder på med.
Tom Taraldrud, Stena Recycling

Tilbake i kretsløpet

For ABB er prosjektet et viktig steg i riktig retning.

– I vår bærekraftstrategi har vi et mål om at minimum 80 prosent av våre produkter og systemer skal være del av en sirkulær økonomi innen 2030. Hvis dette initiativet blir en suksess, har vi store planer videre. Da er det naturlig å innføre de samme prinsippene for andre store industriklynger, sier Mathiesen, som beskriver prosjektet som en øyeåpner.

– Jeg har lenge vært opptatt av energieffektivisering som en sentral faktor for en bærekraftig fremtid. Nå har jeg blitt mer oppmerksom på hvor viktig også materialgjenvinning er, konstaterer han.

Også for Tom Taraldsrud i Stena Recycling har prosjektet vært en aha-opplevelse:

– Vi har drevet med dette i mange år, men ikke vært klar over at det er sirkulærøkonomi vi faktisk holder på med. Med ABB på laget er hele verdikjeden for elmotorer sirkulær. Fra produsent til bruker, reparatør og oss som resirkulerer materialene slik at de kommer tilbake i kretsløpet, sier han.