Sirkulærøkonomi

Vi deltar på ONS

RENAS og Circular Norway er på energimessen ONS i Stavanger 29. august til 1. september. Kom gjerne innom!

ONS har gått fra å være «Oljemessa» til å være en internasjonal møteplass og plattform der energibransjen, myndigheter, akademia og samfunnet ellers kan samarbeide og diskutere.

Fremtidens energisystemer er fornybare, støtter oppunder 1,5-gradersmålet og omstillingen til sirkulær økonomi. Vårt mål er å bidra til å bringe de sirkulære prinsippene til energisektoren.

Noen av de viktigste faktorene for omstilling er samarbeid og kompetansebygging. ONS i Stavanger er stedet der 65 000 besøkende fra 100 land møtes. Over 600 bedrifter og organisasjoner har utstilling, samtidig som det er seminarer, konferanse, sosiale arrangementer og et eget program for studenter gjennom ONS Young. Se også ONS-siden.

Vi ønsker å bidra til at aktører møtes på tvers av bransjer, og etablere nye samarbeid. I en omstilling til sirkulærøkonomi må bedrifter både forstå og se muligheter i egen drift og egen verdikjede, samt se etter nye muligheter og inspirasjon fra andre fagfelt og bransjer, også i nye forretningsmodeller.

I et mylder av rapporter og bærekraftsstrategier ønsker vi å hjelpe bedrifter å komme i gang med noe helt konkret. Temaet for standen vår, og vår tilnærming til denne omstillingen, er «Let’s get practical». Vi gir bedrifter verktøyene de trenger for å finne ut hva overgangen til sirkulærøkonomi betyr for deres bedrift, og hvor de bør starte for å oppnå best effekt.

Du finner oss i hall 9, stand 9110. Les mer her: Let’s get practical!