pose for lyspærerHver dag fram til jul legger vi ut en ny EE-nøtt på Facebook. Vi trekker en vinner hver dag blant alle som deltar i konkurransen som får en praktisk resirkuleringspose for EE-avfall. Her kan man samle opp batterier, ledninger, barbermaskiner og andre utgåtte elektriske og elektroniske produkter.
Vi gir også borte en egen pose for lyspærer.

Samtlige vinnere er med i trekningen av en hovedpremie, som er hodetelefoner fra Sony. WH-CH700N er både støyreduserende og trådløse, og superbehagelige å bruke.

Disse hodetelefonene er hovedpremien i RENAS` julequiz.

I en undersøkelse RENAS gjennomførte tidligere i år, var det mange som etterlyste en ordning for oppbevaring av elektriske og elektroniske artikler som ikke lenger var i bruk. Liten plass og langt til nærmeste mottak ble oppgitt som grunner for ikke å kildesortere.

Det ønsket vi å gjøre noe med, og derfor har RENAS nå laget poser for å gjøre det enklere å samle opp EE-avfall. Begge er solide og enkle å sette fra seg, slik at de kan stå trygt under vasken eller i et skap til det skal leveres videre.

• Hvorfor kildesortere?

Er det så nøye om akkurat det lille batteriet havner i restavfallet? Og spiller det egentlig noen rolle hvor den gamle laderen havner? Ja, det gjør det. Elektrisk og elektronisk avfall skal kildesorteres fordi det kan inneholde miljøgifter som ikke bør havne på avveie.
Den gamle laderen kan for eksempel inneholde bromerte flammehemmere og ftalater som begge har miljøskadelige effekter.

Samtidig kan den ha flere verdifulle materialer som er verdt å ta vare på. Laderen kan for eksempel inneholde kobber, som er et ettertraktet metall med mange bruksområder.

• Hva er EE-avfall?

Det som skal sorteres som EE-avfall er utgåtte elektriske og elektroniske produkter.
– Alt som bruker batterierWEEE-symbol
– Alt som går på strøm
– Lyspærer og lysstoffrør
– Batterier skal heller ikke i restavfallet (husk å teipe polene!)

EE-produkter og batterier er merket med overkrysset avfallsbeholder.

• Hvor skal det sorteres?

Privatpersoner kan levere inn i butikker som selger tilsvarende produkt som det som skal kastes, og til kommunale gjenvinningsstasjoner og mottak. RENAS har også et landsdekkende innsamlingssystem med rundt 100 innsamlere hvor både private og bedrifter kan levere EE-avfall gratis.

• Hva skjer med EE-avfallet?

Innsamlet EE-avfall blir grundig gjennomgått på gjenvinningsstasjonen. Her fra Metallco på Gjøvik.

EE-avfallet blir demontert, farlige stoffer behandles forsvarlig for å forhindre skader på miljøet. Materialer av verdi blir tatt vare på og gjenbrukes der det er mulig.