På bordet ligger det et kosedyr i form av en hund, et enganskamera, en barnebok, en rubik’s kube og en datamus – alt er eksempler på EE-avfall.

Ifølge FN vil hver av oss produsere omtrent åtte kilo elektronisk avfall (EE-avfall) i løpet av 2023, med en samlet global mengde på drøyt  61 milloner tonn. På verdensbasis blir bare rundt 17 prosent av dette gjenvunnet på en god måte. All denne elektronikken gir et enormt tap av verdifulle materialer og utslipp av miljøskadelige stoffer.

Elektrisk og elektronisk avfall er et globalt problem. Derfor organiserer WEEE Forum hvert år International E-waste Day den 14. oktober for å øke oppmerksomheten om utfordringer knyttet til EE-avfall. I år er fokuset på usynlig EE-avfall.

Du kan gjenvinne alt med en kontakt, et batteri eller en kabel.

Usynlig EE-avfall er gjenstander som vi ofte ikke tenker på som elektroniske, for eksempel leker med skjulte batterier i seg, julegensere med blinkende lys eller bursdagskort med lyd.

De elektroniske komponentene i slike produkter blir ofte oversett som potensielle kilder til EE-avfall. For eksempel havner hodetelefoner og fjenkontroller ofte nederst i en skuff og går dermed tapt for gjenvinning og materialgjenbruk.

Disse utfordringene kommer til uttrykk på avfallsanlegg over hele landet. På Isi avfallsanlegg i Bærum har Even noen klare oppfordringer.

Bred enighet i Europa

– Det er viktig for oss å bidra til høy oppslutning rundt riktig håndtering av EE-avfall fordi konsekvensene av å ikke håndtere avfallet på en god måte er så store, sier markeds- og kommunikasjonssjef i RENAS, Anja Ronesen.

Som en del av WEEE Forum står RENAS sammen med omlag 50 andre organisasjoner som alle ivaretar produsentansvaret i sitt land.

– Europa er langt fremme når det gjelder utviklingen av effektive systemer som håndterer EE-avfall. Håpet vårt er at samarbeidet med WEEE Forum og de andre medlemmene bidrar til å spre budskapet om hvor viktig disse systemene er, og at alle må huske å sortere EE-avfall og batterier riktig.

Er du nysgjerrig på mer av arbeidet til RENAS?

Les mer her.

Vet du hvordan dette skal sorteres?