MIljøgartneriet

Med sine 77 000 kvadratmeter, er gartneriet på Nærbø et av Nordens største. Det er investert i den nyeste teknologien for å sikre gode biologiske vekstvilkår for grønnsakene, i tillegg unngås utslipp av farlige stoffer i naturen. Resultatet er rene, trygge og knasende gode grønnsaker.

Kaare Wiig portrett
Kåre Wiig

– Navnet Miljøgartneriet forplikter jo. De driftsmidlene vi benytter skal, så sant det er mulig, være naturprodukter som kan resirkuleres og bidra til sirkulærøkonomien, forteller Kåre Wiig som er gründeren bak Miljøgartneriet.

I åtte år har han stått på for å realisere drømmen om et effektivt og miljøvennlig gartneri som produserer norske tomater og snackpaprika. Kåre Wiig har selv cirka 70 prosent av eierinteressene, og det er investert rundt 150 millioner kroner i det innovative veksthuset. Han er ikke det minste i tvil om at investeringene er verdt hver krone.

Lønnsomt miljøsamarbeid

Nettopp på grunn av evnen til å tenke på utsiden av egne vegger, har gartneriet på Jæren det beste miljøregnskapet i Norge i dag.

– Vi samarbeider med Tine Meierier og får levert overskuddsvarme og CO2 derfra. Dette samarbeidet er i høyeste grad et bevis på en vinn-vinn-strategi, smiler Wiig.

flyfoto MIljøgartneriet
Med sine 77 000 kvadratmeter, er gartneriet på Nærbø et av Nordens største.

Tine Meieri holder til på nabotomten til det enorme veksthuset, og er Norges største og mest innovative meieri. Samarbeidet innebærer at meieriet leverer store mengder overskuddsvarme fra produksjonen, i tillegg til CO2 som kommer fra fyringen med naturgass. Dette går inn i Miljøgartneriet som næring til plantene.

– CO2 er en del av fotosyntesen og gjør at tomatene smaker fantastisk godt, forklarer Wiig.

Den sirkulære prosessen fører til økt effektivitet for Miljøgartneriet og god totaløkonomi for meieriet. Den miljømessige gevinsten er at gartneriet slipper å produsere eller kjøpe egen CO2, mens nabobedriften blir tilnærmet utslippsfri.

Fri for kjemikalier

Det har aldri vært et alternativ å velge billige løsninger på bekostning av den sirkulære tankegangen.

barn spiser tomat på Miljøgartneriet
Rene, trygge og gode produkter er hovedfokuset til Miljøgartneriet.

– Det hadde nok vært mer lønnsomt for oss å benytte kjemikalier, men det finnes lite kjemikalier som er gode nok for vår produksjon i Norge. Derfor mener vi at kvaliteten på produktene våre blir bedre ved å benytte biologiske nyttedyr, selv om dette er mye dyrere, forteller Wiig.

Om de hadde anvendt kjemikalier, ville det også tatt knekken på de gode nyttedyrene. Derfor er det alternativet utelukket, og de siste fem årene har de ikke benyttet kjemikalier i det hele tatt på Miljøgartneriet.

– Vi ønsker å produsere rene og sunne produkter, legger han til.

Mindre emballasje

I motsetning til mange andre veksthus, er Miljøgartneriet bygget opp slik at det tar vare på det vannet

tomater emballasje
Tomater pakkes vanligvis inn i plast, men Miljøgartneriet ser på nye metoder for emballering.

plantene ikke klarer å ta til seg. Vannet sendes tilbake i store tanker der det blir UV-behandlet, slik at det kan benyttes på ny. Deretter tilføres ny næring som blandes inn i vanlig gjødselvann. På den måten sparer gartneriet seg for et forbruk tilsvarende omtrent 23 millioner liter vann hvert år.

I tillegg ser Miljøgartneriet på mulige løsninger for hvordan de kan spare miljøet for unødvendig emballasje.

– Tomatene har i mange år stort sett blitt pakket i plast, men til våren kommer vi til å prøve nye metoder å presentere enkelte av produktene på. Vi håper å kunne gå over til enda mer miljøvennlig emballasje, sier Wiig som har høstet både ros og priser for sine utsøkte tomater og snackpaprika. I 2015 vant de også Forsknings- og nyskapningsprisen – nok et bevis på at det lønner seg å tenke grønt!

oversikt inne fra Miljøgartneriet
Det spirer og gror året rundt på Jæren.