Seks gule metallkasser fylt med diverse elektronisk avfall og skrapmaterialer står stablet på et industritun, klare for EE-avfall gjenvinning.

Ingen andre land kjøper og kvitter seg med så mye elektronikk som oss i Norge. Når vi kvitter oss med produkter som går på strøm eller batteri, kaller vi det EE-avfall.

Mye av den elektronikken vi bruker daglig inneholder materialer det er begrenset tilgang på. Disse materialene finnes blant annet i mobiltelefoner, sparepærer og kjøleskap. Hvis ikke produktet kan repareres eller gjenbrukes, er det derfor viktig at produktene gjenvinnes slik at materialene går tilbake i kretsløpet.

Slik kildesorterer privatpersoner EE-avfall

Privatpersoner kildesorterer elektrisk og elektronisk avfall ved å levere det gratis til butikker som selger tilsvarende produkter, minigjenbruksstasjoner eller gjenvinningsstasjoner.

Samle alle EE-produkter som skal kastes og lever dem i merkede avfallsbeholdere for EE-avfall. Hvis produktet er brukbart, men ikke lenger trengs, kan du vurdere å gi det bort eller selge det.

sortere.no kan du enkelt finne ditt nærmeste leveringssted ved å skrive inn kommunen din og se på kartet. Ved å klikke på de ulike stasjonene på kartet, ser du hvilke typer avfall stasjonen mottar.

Skilt på Sofienbergparkens gjenvinningsstasjon i Oslo som viser åpningstider og typer avfall som tas imot, med farlig avfallsdeponi i bakgrunnen.
Lever EE-avfallet på miljøstasjoner: På Sofienberg minigjenbruksstasjon kan du levere mindre elektriske og elektroniske produkter gratis.

Det er også viktig å samle brukte batterier i egne beholdere og levere dem jevnlig til butikker som selger batterier, eller til kommunens gjenvinningsstasjon. Da unngår du oppsamling av store mengder batterier hjemme og reduserer risikoen for at de havner på feil sted, noe som kan forårsake brann.

Trenger produktet reparasjon, kan du kontakte produsenten eller butikkjeden der produktet er kjøpt. Sjekk hvilke reparasjonsmuligheter som finnes, om det er tilgjengelige reservedeler og om du har garanti som dekker reparasjoner.

I en sirkulær økonomi er det et mål at produkter skal brukes om igjen og ha så lang levetid som mulig. EE-produkter som ikke er ødelagte og som du ønsker å kvitte deg med, bør derfor gå til ombruk. Produktene kan leveres inn på gjenbruksstasjoner og i butikker som tar imot brukbare elektronikkvarer.

Et rosa skilt på en betongvegg merket "FARLIG AVFALL." Nedenfor er ordene "FRETEX, EE AVFALL, HVITEVARER," med en pil som peker til venstre.
Lever inn EE-avfallet på gjenvinningsstasjoner: Elektriske og elektroniske produkter inneholder farlige stoffer og miljøgifter som er skadelige for både miljøet og mennesker. Alt EE-avfall skal derfor kildesorteres og gjenvinnes for riktig håndtering.
Slik leverer bedrifter EE-avfall til gjenvinning

Bedrifter leverer elektrisk og elektronisk avfall til gjenvinning til godkjente mottak for EE-avfall, enten private eller kommunale. Bedrifter kan også inngå avtale om henting med lokale avfallsselskaper.

Se hvem som henter eller hvor du kan levere i ditt nærområde her.

Slik fungerer produsentansvaret

Alle importører og produsenter av elektriske og elektroniske produkter må være medlem i et godkjent returselskap. På den måten tar de sitt produsentansvar, og er med å finansiere systemet for innsamling og gjenvinning. Returselskap, eller produsentansvarsselskap, som RENAS sikrer at EE-avfallet samles inn, sorteres, og behandles på en miljømessig forsvarlig måte, og går videre til gjenvinning.

Visste du at plasten i kjøleskapet ditt kan bli til bakplata til en PC-skjerm?
Les også: Hva skjer med EE-avfallet du gjenvinner?

En person i en gul jakke holder en håndfull materialer med en stor haug med lignende strimlet materialer i bakgrunnen.
Grønnere råvarer for nye produkter: Etter at EE-avfallet behandles på mottak knuses det til mindre biter som så kan sorteres i ulike metaller og materialer. Disse materialene smeltes om og blir deler i nye produkter, som for eksempel biler eller vaffeljern.