Ordforklaringer

Sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi er et industrielt system som bidrar til at ressurser forblir i økonomien, også etter at et produkt ikke lenger brukes til sitt opprinnelige formål.

Den baserer seg på gjenbruk, reparasjon, forbedring og materialgjenvinning i et kretsløp hvor færrest mulig ressurser går tapt. Dette til forskjell fra en lineær «bruk og kast-økonomi», som forutsetter at ressursene er ubegrensede.

Overgangen til sirkulærøkonomi handler ikke bare om justeringer som har til formål å redusere negative virkninger av lineær økonomi. Den representerer også et systemskifte som tillater økonomisk vekst og samfunnsmessige så vel som miljømessige fordeler.

De sirkulære nøkkelprinsippene (Circle Economy/Circular Norway):

 1. Prioritere fornybare ressurser
  Prioriter og velg fornybare, gjenbrukbare, giftfrie ressurser som materialer og energi på en effektiv måte.
 2. Ivareta og forleng levetiden på det som allerede er produsert
  Vedlikehold, reparer og oppgrader produktene mens de er i bruk og gi produktene nytt liv etter endt bruk.
 3. Bruk avfall som ressurs
  Bruk avfallsstrømmer som en kilde til nye ressurser. Bruk avfall for gjenbruk og gjenvinning.
 4. Design for sirkularitet
  Ivareta et systemperspektiv i designprosessen, slik at riktige materialer brukes og at design og levetid optimaliseres for fremtidig bruk.
 5. Innovere forretningsmodeller
  Skap større verdi og juster insentiver gjennom forretningsmodeller som bygger på samspillet mellom produkter og tjenester.
 6. Ta i bruk digital teknologi
  Optimaliser ressursbruken i verdikjeden ved bruk av data og digital teknologi. Dette gir innsikt i materialstrømmer og styrker aktørsamarbeidet i verdikjeden.
 7. Samarbeid for felles verdiskapning
  Samarbeid med aktører i hele verdikjeden for felles verdiskapning; internt i egen virksomhet, blant bransjeaktører, kunder, lokale og nasjonale myndigheter.
 8. Styrke og utarbeide kompetanse
  Forbedre kunnskapsproduksjonen i hele verdikjeden; drive forskning, strukturere erfaringer, støtte innovasjon og spre kunnskap om sirkulærøkonomi.

I 2017 etablerte RENAS og Elektroforeningen Circular Norway for å skape en organisasjon som kan bidra til økt kunnskap og samspill, bidra til innovasjon og bygge et fellesskap for sirkulærøkonomi. Målet er å samle norske ledere, myndigheter og andre som vil bli pionerer innen sirkulærøkonomi.

Ordforklaringer

Sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi er et industrielt system som bidrar til at ressurser forblir i økonomien, også etter at et produkt ikke lenger brukes til sitt opprinnelige formål.