sirkulærøkonomi, forretningsmodell
Resultater fra medlemsundersøkelsen

I juni gjennomførte RENAS en undersøkelse blant våre medlemmer for å lære mer om hvilke bedrifter som gjør tiltak knyttet til sirkulærøkonomi, og hva disse tiltakene er. Bedriftene får en personlig tilbakemelding på hvordan deres virksomhet ligger an i forhold til bedrifter de ønsker å sammenligne seg med. Vi har også gjort noen interessante generelle funn:

  • Bedrifter med utenlandsk eierskap eller internasjonal virksomhet svarer i større grad enn bedrifter basert i Norge at sirkulærøkonomi er svært viktig for dem. De har også flere tiltak på gang i bedriftene.
  • Bedrifter innen energisektoren utmerker seg med høy score på en rekke av spørsmålene innen strategiske valg på vei mot en mer sirkulær drift.
  • Bedrifter som er leverandører i bedriftsmarkedet eller innen industri/produksjon rapporterer jevnt over at de er i gang med flere aktiviteter relatert til sirkulærøkonomiske prinsipper enn de andre bransjene.
  • En viktig faktor for omstilling og innovasjon er nettverk og samarbeid utenfor egen bransje. Norsk bedriftskultur burde legge godt til rette for at dette er et område vi burde gjøre det bra på, men i vår undersøkelse er det her vi har det svakeste resultatet.

Du finner flere resultater på lenken under:

I perioden 10. – 23. august gir vi også bedrifter som ikke er medlem i RENAS, eller ikke har tatt undersøkelsen tidligere, muligheten til å svare på de samme spørsmålene og se hvordan egen bedrift ligger an i forhold til bedrifter i samme bransje og av samme størrelse. Tilbakemeldingene vil bli sammenstilt etter den 23. august.

Følg denne linken for å gjennomføre undersøkelsen (gyldig fram til 23. august).

Sirkulær Analyse

For deg som ønsker å gå dypere inn i en evaluering av egen bedrift, tilbyr Circular Norway tjenesten Sirkulær Analyse. RENAS er medeier i Circular Norway.

Circular Norway ønsker å være en pådriver for en raskere utvikling av sirkulær økonomi i Norge ved å omstille samfunnet. For å få til dette tilbyr de programmer og digitale verktøy til byer og bedrifter som ønsker å omstille seg fra en lineær til en sirkulær økonomi.

I mars 2020 la EU frem sin strategi for sirkulær økonomi. Der varslet de nye lover som vil kreve at alle europeiske varer skal ha lengre holdbarhet, kunne repareres og gjenvinnes og være merket med klima- og miljøavtrykk.

Sirkulær Analyse gir deg en innføring i sirkulære strategier og retningslinjer som kan gi din bedrift et konkurransefortrinn. Enten organisasjonen din allerede har begynt å implementere sirkulære forretningsstrategier, eller nettopp har begynt transformasjonen til å bli mer sirkulær, er Sirkulær Analyse en enkel måte å diagnostisere hvordan din nåværende praksis samsvarer med sirkulære mål.

Sirkulær Analyse vil hjelpe virksomheten å forstå de forskjellige operasjonelle og organisatoriske aspektene av sirkulærøkonomien, basert på syv nøkkelprinsipper for sirkulærøkonomi. De tar for seg alle sidene ved en sirkulærøkonomi, fra utvinning av ressurser til bruken av digital teknologi og samarbeid.  I Sirkulær Analyse går man gjennom prinsippene og viser norske eksempler for å definere hvor langt din bedrift har kommet i en sirkulær omstilling.

Du kan sende en e-post til info@circularnorway.no for å få mer informasjon om Sirkulær Analyse.

7 prinsipper for sirkulær økonomi