innsamling av EE

Denne uken arrangerte hundre organisasjoner fra over førti land verden over ulike aktiviteter som en del av den internasjonale EE-avfallsdagen 14. oktober.

Arrangementene var organisert av WEEE Forum og dens medlemmer, og samlet interessenter av EE-avfall over hele verden for å fremme riktig håndtering av elektrisk og elektronisk utstyr. Sammen jobber man mot et felles mål om økt gjenbruk og gjenvinning.

Det er anslått at det verden over blir generert 50 millioner tonn EE-avfall i 2019. Halvparten av dette er personlige enheter som datamaskiner, skjermer, smarttelefoner, nettbrett og TV, mens resten er større husholdningsapparater samt varme- og kjøleutstyr.

Og dessverre er det bare rundt 20 prosent av det globale EE-avfallet som blir resirkulert hvert år. Det betyr at 40 millioner tonn elektrisk og elektronisk avfall årlig blir lagt i søppelfyllinger, brent eller ulovlig omsatt og behandlet på ureglementert vis. Dette skjer til tross for at 66 prosent av verdens befolkning omfattes av loven om EE-avfall. Dette resulterer i et enormt tap av verdifulle og kritiske råvarer, i tillegg til å forårsake helse, miljø- og samfunnsmessige problemer gjennom ulovlig overføring av avfall til utviklingsland.

Forebygging

Karmenu Vella er EU-kommisjonær for miljø, fiskeri og maritime spørsmål, og en ivrig talsperson for EE-gjenvinning. Han mener vi går inn i en ny fase av Europas forpliktelse til å fremme en sirkulær økonomi, og at dette vil være en del av den nye Green Deal for Europa

EE animasjon

– Forebygging og håndtering av EE-avfall vil være en del av vårt kommende arbeid. Det betyr gjenvinning av alt elektroniske avfall der det ikke kan unngås. Men det betyr også å revurdere verdikjeden for elektroniske varer. Det betyr å vurdere mulighetene for gjenbruk eller gjenvinning fra produksjon. Det betyr til og med å gå lenger og prioritere dematerialisering og «closed loop»-systemer, sier Vella.

Generaldirektøren for WEEE Forum, Pascal Leroy, kan fortelle at de nye innsamlingsmålene skal sørge for at rundt 10 millioner tonn, eller omtrent 20 kilo per innbygger, blir samlet inn.

– Fra 2019 skal den årlige innsamlingsgraden i EUs medlemsland være på minimum 65 prosent av gjennomsnittsvekten på apparater som er markedsført de tre foregående årene, eller alternativt 85 prosent av WEEE generert. En så høy innsamlingsgrad er umulig å nå uten at alle aktører i verdikjeden involveres – inkludert forbrukerne, presiserer Leroy.

Han føler seg trygg på at den internasjonale EE-avfallsdagen vil bidra til økt bevissthet i samfunnet, og at dette igjen vil være med på å forbedre innsamlingsgraden ikke bare i Europa, men over hele verden.

EE animasjon