Kinnarps møbler

– Grønnvasking er et kjempeproblem, og kanskje en av de viktigste grunnene til at norske forbrukere er forvirret rundt bærekraftsbegrepet, sier administrerende direktør Bjørn Kjærand Haugland i Skift.

Organisasjonen, som blant andre RENAS er en del av, lanserte i sommer en plakat med ti konkrete råd for å unngå grønnvasking i norsk markedsføring. Plakaten skal være et verktøy for å unngå å forvirre og villede kunder.

grønnvasking
Klisje? Det er mye som fremstilles som grønnere enn det faktisk er…

– Som en næringslivsorganisasjon som jobber med å peke på forretningsmulighetene i det grønne skiftet, er det svært viktig for oss å jobbe frem gode rutiner for å unngå denne typen markedsføring, sier Haugland.

Grønnvasking gir ofte et inntrykk av at varen eller tjenesten er bra for naturen. Men realiteten er at nesten alt vi kjøper har en eller annen form for negativ påvirkning på klima, natur og mennesker.

Sirkulære løsninger

Møbelprodusenten Kinnarps har i flere år jobbet med bærekraftig tiltak. De har gjennomgått hele produksjonsprosessen for å se hvor de kan bli bedre, og for dem var det naturlig å signere plakaten.

– Vi leste om Grønnvaskingplakaten og ønsket å signere denne siden miljø og bærekraftig arbeid har fokus hos oss. Det er viktig at man gjør noe, og ikke bare sier. Vi har kommet langt, men det er viktig å hele tiden etterstrebe nye mål, sier administrerende direktør Liv Tveter.

portrett
Liv Tveter er administrerende direktør i Kinnarps.

Kinnarps jobber aktivt for å bli helt sirkulære, og har som mål å ikke skape noe avfall. I stedet skal det som tidligere var avfall brukes som en ressurs i en ny løsning eller i et nytt produkt.

– Vi bruker for eksempel ikke engangsemballasje ved transport. Vi bruker filttepper og pappskiver som vi gjenbruker ved neste transport. Når filtteppene blir utslitte bruker vi de blant annet inn i våre lydabsorbenter, forklarer hun.kinnarps filt

Kinnarps tenker gjenbruk gjennom hele produksjonen av møbler. Det starter med valg av materialer som kan gjenbrukes og er uten skadelig stoffer. Designet av produktet er også viktig for at møblet kan deles opp i sine bestanddeler og vare over tid.

– Vi har deler til våre produkter hvis man trenger for eksempel en ny bordplate, nye hjul, nye armlener, eller at stoffet er utslitt. Da kan man lett fornye et produkt, slik at det kan leve i mange år til. Når vi lager en ny løsning til kunder går vi gjennom og ser hvilke av de eksisterende møblene som kan brukes i den nye løsningene hvis de ønsker det, forteller Tveter.

Miljømerker

Ett av punktene i Grønnvaskingsplakaten handler om merkeordninger. Det anbefales å bruke de etablerte merkene heller enn å lage egne. I møbelbransjen er det mange aktuelle, men Kinnarps fant ingen som dekket alle områdene der de påvirket miljøet. Det var slik «The better effect index» ble til.

the better effect index– Vi har tatt frem seks områder som er helhetsdekkende for hvor vi potensielt kan ha negativ effekt på miljøet. Vi viser dermed ikke bare hvor vi er gode, men også områder der vi har et forbedringspotensiale. Dette er en «open source» plattform, som betyr at den er tilgjengelig for kunder, bransjen og andre interessenter og ligger ute på hvert eneste produkt. Vi ønsker med dette å være at helt transparente i forhold til vårt miljøarbeid, påpeker Tveter.

Kinnarps har med dette sørget for at bærekraftsarbeidet ikke bare pågår i kommunikasjons- og markedsavdelingen. De har tatt reelle grep før de har snakket om viktigheten av å bevare natur og klima.

Grønnvaskere markedsfører små og ubetydelige endringer som store og viktige. Samfunnsbyggere gjør store og viktige endringer som har betydelig effekt på natur og mennesker.
gronnvasking.no

Det har gitt flere positive effekter for møbelprodusenten. Siden indeksen ble lansert i 2017, har det blitt lettere for kundene å vurdere de ulike produktenes bærekraftsegenskaper og diskusjonen om hvilke krav som er relevante å stille har blitt styrket.

Unngå handlingslammelse

Grønnvaskingsplakaten ble til i samarbeid med WWF Verdens naturfond, Miljøstiftelsen Zero og Framtiden i våre hender. Anja Bakke Riis er leder for sistnevnte organisasjon, og mener grønnvasking ødelegger for dem som tar reelle grep.

– Grønnvasking er et stort hinder for å oppnå bærekraft fordi det villeder forbrukere som ønsker å ta bærekraftige valg. Det kan føre til at folk som vil handle miljøvennlig i stedet tar valg som er dårlige for miljøet, og det kan føre til handlingslammelse fordi det er vanskelig å gjøre det rette i jungelen av varer og tjenester som markedsfører seg som miljøvennlig, påpeker Riise.

kontorplass
I Kinnarps er bærekraft en del av forretningsmodellen; fra hvilke materialer man velger, til å stille krav til leverandører, materialer, arbeidsmiljøet, produksjon, produkt, transport og levering.

Dette er noe Kinnarps kan kjenne seg igjen. Liv Tveter opplever at de fleste i bransjen snakker om det de gjør som er bra for miljøet, mens de færreste nevner områdene som trengs forbedring. Hun synes flere burde tenke helhetlig på miljøsatsingen, og se på hele verdikjeden under ett.

– Det er først når man har fått miljø som en integrert del av forretningsmodellen og verdikjeden at man får et helhetssyn på alle områder om man påvirker miljøet mer eller mindre positivt eller negativt, mener Tveter.