To personer med beskyttelsesmaske håndterer lysstoffrør med miljøgiftig kvikksølv i seg.

– Det er på høy tid at forbudet mot kvikksølv kommer. Selv om arbeidet for å finne alternativer har vært kjent siden 2011, vil forbudet trolig komme litt brått på for mange.

Det sier Jens Eddie, fagansvarlig i Lyskultur som er Norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning. Han er godt oppdatert på utviklingen i bransjen.

Bakgrunnen for utfasingen av lysstoffrør med kvikksølv er EUs RoHS-direktiv, som har som mål å begrense bruk av farlige stoffer. Deler av forbudet har allerede trådt i kraft. T2-, T12- og kompaktlysrør er ikke lenger lov å distribuere i markedet. Fra 24. august 2023 vil T5- og T8-lysrør forbys. Produkter av denne typen som allerede er på lager kan fortsatt selges og brukes videre, men tilførselen av disse produktene til markedet stoppes.

– Våre medlemmer får et par utfordrende år framover, med tanke på tid og kapasitet, sier Jens.

Lyskulturs medlemmer er bedrifter som jobber med belysning, på forskjellig vis. Framover må de bruke av sin tid og kapasitet på omdreiningen fra lysstoffrør til LED, tid de vanligvis ville brukt annerledes.

Hvorfor er kvikksølv så farlig?

Her kan du lese om hva kvikksølv er og grunnen til at det fases ut.

Portrett av Jens Eddie, fagansvarlig i Lyskultur, Norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning.
GLAD FOR FORBUDET: Jens mener at kvikksølvforbudet er bra for alle og spår at lysbransjen får mye jobb med å modernisere eldre anlegg fremover. Foto: Lyskultur.

Bare fordeler med nye lyskilder

Det er ventet høy etterspørsel etter installatører som kan skifte ut eksisterende armaturer med lysstoffrør, og montere nye løsninger. Prosesser med anbud og prosjektering tar normalt to til tre år fra planlegging til montering. Nå vil montering av alternativer til lysstoffrørene kreve oppgradering og større endring på lysanlegg eller ombyggning av eksisterende armaturer for LED-lyskilder. Det krever at Lyskulturs medlemmer planlegger framtidig arbeid godt.

En oppgradering til nye LED-lys og armaturer gir bare fordeler. For det første inneholder ikke LED-lysene kvikksølv. I tillegg gir de nye løsningene bedre lys og er energibesparende.

– Det er lettere å få lys der en trenger det med LED. For tradisjonelle lyskilder brukes gjerne en reflektor i stedet for en linse, og da forsvinner mye av lyset inn i armaturen, forklarer Jens.

Sammenlignet med de gamle T8-lysstoffrørene, kan du spare opp mot 80 til 85 prosent strøm med LED og automatiske styringssystemer.

Egen avfallshåndtering for LED?

Alle kan levere brukte lyspærer og lysstoffrør til dagligvarebutikker og forretninger som selger lyskilder, samt til kommunale gjenvinningsstasjoner, helt gratis. I dag blir lyskilder, alt fra LED til kvikksølvholdige lysstoffrør, behandlet i den samme prosessen når de blir til avfall.

– Når andelen LED øker har vi bedre muligheter for å bygge opp egen håndtering for denne typen, sier Per Halvard Øveren, driftssjef i RENAS.

70 000 tonn EE-avfall blir håndtert av RENAS årlig, og rundt 900 tonn av dette er lyskilder. Foreløpig er kun 20 prosent av lyskildene LED, men dette vil endre seg.

– Alt blir elektrisk. Det selges snart ikke et produkt uten LED-lys, sier Per Halvard.

Når andelen LED øker har vi bedre muligheter for å bygge opp en egen håndtering for denne typen.

Portrett av Per Halvard Øveren, driftssjef i RENAS.
20 PROSENT ER LED: RENAS og Per Halvard Øveren håndterer 900 tonn lyskilder i året. Selv om kun 20 prosent av dette er LED i dag, spår han en framtid der prosentandelen øker voldsomt. Foto: RENAS.

Leverer kvikksølvet til Sverige

Gjenvinning av kvikksølvholdige lysstoffrør krever store ressurser og god håndtering for å sikre korrekt miljøsanering og optimal ressursutnyttelse. Før alle er over på LED vil lysstoffrørene fortsatt være tilgjengelige i markedet , og prosessen med å gjenvinne de gamle produktene vil vare i flere år.

– Glass som inneholder spor av kvikksølv kan ikke gjenbrukes i sin rene form. I dag brukes glasset fra lysstoffrør til fyllmasser og lignende, men det kan aldri gjenbrukes som drikkeglass. Kvikksølv gjør gjenvinning til en krevende prosess, sier Per Halvard.

Kvikksølv gjenvinnes ikke, men legges på deponi. Vi har ikke anlegg som kan håndtere dette i Norge, så RENAS sender kvikksølvholdig avfall til vår kontraktspartner Remondis AB i Sverige. De har et spesialbygget anlegg for å ta hånd om kvikksølv og gjenvinne lyskilder.

– Her legges lyskildene ned i forseglede kasser som transporteres inn i et vakuumrom hvor de tømmes. Der foregår det en lukket våtprosess hvor kvikksølvet skilles ut og samles opp, forteller RENAS-driftssjefen.

Han forsikrer om at de ansatte i den svenske bedriften er godt beskyttet. Blant annet følges de opp med jevnlige blodprøver for å overvåke at det ikke finnes små konsentrasjoner av miljøgiften i blodet.

Kvikksølv gjør gjenvinning til en krevende prosess.

Lysstoffrør som ligger oppå hverandre.
BEHANDLES PÅ ANLEGG I SVERIGE: RENAS sender kvikksølvholdig avfall til Remondis AB i Sverige, som har spesialisert seg på denne type avfall. Foto: RENAS.

Mener RENAS er veldig viktig

– Mange av våre medlemmer er nok ikke så bevisste på hva som skjer i avfallsprosessen, men de er opptatt av bærekraft og resirkulerte materialer. For å få til gjenvinning av lysstoffrørene på en god måte er RENAS veldig viktig, sier Jens.

Dersom det ikke var for non profit-selskaper som RENAS, tror han at avfallshåndteringen ville vært mer pengedrevet og ikke nødvendigvis like forskriftsmessig utført.

– RENAS er opptatt av å gjøre ting riktig. De dumper ikke lysstoffrørene på et sted, men sørger for at de blir håndtert på en ordentlig måte. Det er lovpålagt med denne håndteringen av lyskilder, men det er uansett viktig for lysnæringen som ønsker miljøvennlige løsninger, avslutter Jens.

I år blir kvikksølv i lysstoffrør forbudt – nå bør du bytte til LED.

Som medlem i RENAS får du hjelp til avfallshåndteringen av dine gamle lysstoffrør.