overhead

HVA: En bærbar overheadprosjektor
HVOR: Hellik Teigen Hokksund
INNEHOLDER: Metall, plast, glass og elektriske deler

Det er vanskelig å se en overheadprosjektor uten å tenke på lærere som la foilene feil vei, til rå latter fra nådeløse skoleelever. Det litt tunge apparatet ble som regel trillet inn i en kasse på hjul, med en forventning om et mer eller mindre interessant foredrag.

Overheaden hadde sin storhetstid ved skoler og kontorer på 80- og 90-tallet, men er knapt å se i dag. Denne bærbare utgaven som ble funnet på gjenvinningsstasjonen i Hokksund, er et sjeldent unntak. Den ble innlevert som EE-avfall i en tidsriktig stresskoffert, som blir så tung at den knapt kan kalles bærbar…

Fryktens lampe

I dag er mange tavler byttet ut med smartboards.  PC`er og Mac`er kobles til skjerm eller prosjektor. Foilene er ikke lenger fysiske ark, men sider i digitale dokumenter. Utviklingen går sin gang, og overhead-en har også en lang og broket forhistorie.

Man kan si den begynte allerede for flere hundre år siden. Mange har vel hørt om Laterna Magica. På en tegning av Johannes de Fontana fra 1420 kan man se en nonne holde en lampe, som projiserte et diffust bildet av en djevel gjennom et vindu. I det hele tatt ble denne teknikken i begynnelsen mye brukt for å skremme, og ble også kalt fryktens lampe – et godt stykke fra vår tids bruk i styre- og klasserom.

Brukt til bowling

I 1870-årene var det en fransk oppfinner som la grunnlaget for den moderne overheadprosjektoren, men først under andre verdenskrig fikk apparatet en praktisk betydning, da US Army tok det i bruk i kurssammenheng. Et artig faktum er at overheadprosjektorer, som modellen Tel-E-Score, ble brukt til å vise frem poengene på bowlingbaner fra 50-tallet. På 60-tallet ble den et viktig verktøy for lærere, og nådde salgstoppen 30 år senere.

Så hvordan virker den egentlig? Enkelt forklart, kan man si at et transparent bilde blir lagt på glassplaten, som er opplyst nedenfra, og et speil og et linsesystem projiserer bildet over på skjerm eller lerret. Nesten magisk.