Frem til nå har det tidvis vært forvirrende for forbrukerne å forholde seg til resirkulering på en konsekvent måte. Ulike symboler, farger og navn i forskjellige kommuner har gjort det vanskelig å orientere seg og økt risikoen for at ting blir sortert feil – eller ikke sortert i det hele tatt.

elektronikk merke
Symbolene for elektronikk er lett gjenkjennelige på oransje bakgrunn.

Derfor har Avfall Norge og LOOP, i samarbeid med en rekke bedrifter organisasjoner, utviklet et helt nytt system for merking av avfall. RENAS er blant selskapene som har vært en del av arbeids- og styringsgruppen for det bredt forankrede prosjektet. Tanken er at dette enhetlige systemet skal gjøre det enkelt for forbrukere og bedrifter å sortere avfallet riktig.

De nye symbolene er offisielt lansert nå, og vil rulles ut over hele landet fortløpende. Håpet er at de nye symbolene vil være på plass på de fleste avfalls- og gjenvinningsstasjoner i løpet av 2020, men det vil ta lenger tid før symbolene blir tatt i bruk alle steder.

Inspirert av Danmark

Det nye systemet består av 51 ulike symboler som spenner fra hageavfall til fritidsbåter. Piktogrammene er laget for å være enkle å forstå også uten tekst, men vil kunne kombineres med faste tekstplakater og standardiserte navn.

For EE-avfall er det utviklet seks nye symboler for elektriske varer: Elektronikk, hvitevarer, TV og skjermer, kabler og to ulike symboler for småelektronikk. I tillegg har batterier, bilbatterier, lyspærer og lysstoffrør fått sine egne symboler for å gjøre sorteringen enklere.

Danmark lanserte et lignende system i 2017, og de nye symbolene er sterkt inspirert av disse. 80 prosent av de danske kommunene har nå tatt i bruk det nye systemet, og tilbakemeldingene fra forbrukerne der skal være gode.

 • Slik ser merkingen for småelektronikk ut…

 • …og for TV og skjermer

 • …og kabler

 • elektronikk

  …samt hvitevarer.

Tanken bak å la seg inspirere av de danske symbolene er at man etterhvert vil ha mulighet til å innføre et felles nordisk system. LOOP og Avfall Norge samarbeider med sine søsterorganisasjoner i både Danmark og Sverige for å få til dette.

Brukes på emballasje

De norske symbolene er enda litt enklere utformet enn de danske, og det er fordi de også er tenkt brukt på emballasje. I tillegg er teksten tatt ut av selve ikonet slik at de passer bedre på små flater.

Med god merking av ulik emballasje vil det blir vesentlig enklere for forbrukerne å vite hvordan ulike ting skal sorteres. Dette er en frivillig ordning for produsentene, så det er opp til hver enkelt å implementere disse symbolene på sin emballasje. Mange har imidlertid allerede uttrykt at de er positive til den nye ordningen, og blant ambassadørene for ordningen finner vi selskaper som Orkla og Bama.

 • Dette er det nye symbolet for gjenvinning.

 • Restavfall har fått en sort farge.

 • Ingen tvil om at dette markerer farlig avfall.

 • batteri

  Også batterier symboliseres nå i rødt.

Smart oppbevaring

Riktig sortering av avfall krever litt logistikk og oppbevaring, for alt skal ikke lenger i samme avfallsdunk. For å gjøre jobben enklere, har RENAS laget egne nett for oppbevaring av EE-avfall før man tar det med til miljøstasjon eller butikk. Litt mindre poser er også laget for oppbevaring av lyspærer.

Hvis du kunne tenke deg et slikt nett, er det bare å ta kontakt på renas@renas.no så sender vi gratis så langt lageret rekker. ee-nett