Litium ionebatterier (LIB) brukes i bærbar elektronikk som smarttelefoner, nettbrett og pc-er, og er dessuten den vanligste batteritypen i elbiler.

Rosenkilde portrett
Interessen var stor da Rosenkilde la frem Hydros arbeid med LIB-gjenvinning på Grønn konkurransekraft-seminaret tidligere i år.

– Bruken av LIB har økt sterkt de siste årene og vil fortsette å vokse. Hovedsakelig på grunn av høyere salg av elektriske biler på kort sikt, men etterhvert vil også bruken av LIB til stasjonære og marine formål øke, sier overingeniør Christian Rosenkilde i Hydro.

Batteriene vil ha ganske lang levetid, men etter 10-15 år vil de være oppbrukt.

– LIB inneholder verdifulle materialer: Litium, kobolt, nikkel, kobber, aluminium, grafitt og spesielle fluoridsalter. Disse materialene bør gjenvinnes, sier han.

Det er flere bedrifter i Europa, Asia og USA som gjør dette i dag, men bare noen få store aktører.

– Disse bruker prosesser laget for andre formål som er modifisert for å resirkulere LIB. Gjenvinningsgraden er lav, og energiforbruket høyt. Litium gjenvinnes i liten grad, forteller Rosenkilde.

Pilotfabrikk i Norge

Den lave gjenvinningsgraden av LIB er allerede et hyppig brukt miljøargument mot elbiler.

– Vi mener at Norge er i en utmerket posisjon til å utvikle og kommersialisere en neste generasjons gjenvinningsprosess for LIB. Norge har verdens høyeste andel av elbiler i bilparken, vi har en kompetent metallurgisk industri og en effektiv batteriinnsamlingsordning. Det er en god grunnmur for utvikling av en LIB-gjenvinningsprosess, påpeker Rosenkilde.

Med høy andel elbiler, er Norge et bra land for å forske på gjenvinningsmuligheter i Litium Ion-batterier.

Det er bakgrunnen for prosjektet LIBRES (Litium Ionebatteri Resirkulring), som ble godkjent av Norges forskningsråd i fjor.

– Hovedmålet for LIBRES er å utvikle et designgrunnlag for en pilotfabrikk for LIB-resirkulering i Norge som skal være stor nok til å kunne håndtere kommersielle volumer i 2024, forteller overingeniøren.

Verdifulle materialer

Budsjettet for LIBRES er på om lag 20 millioner kroner over fire år, og prosjektet har fått 6,6 millioner kroner i støtte fra Norges forskningsråd. Prosjektets kommersielle partnere Hydro, Glencore Nikkelverk AS, Batteriretur AS og Keliber OY, har alle egne interesser i gjenvinningskjeden.

– Sammen med forskningspartnere med sterk relevant kompetanse har vi en målsetning om å utvikle en ny gjenvinningsprosess for LIB som skal kunne håndtere store mengder brukte batterier med en mye høyere gjenvinningsgrad enn det som er vanlig i dag, sier Rosenkilde.

  • litium gruve

    Utvinning av jomfruelig materieler setter store spor i naturen. Her fra en Rockwood litium-gruve.

  • litium

    Slik ser litium ut.

 

Det er foreløpig ikke bestemt hvor pilotfabrikken skal ligge.

– Hydro ser på resirkulering av LIB som en interessant forretningsmulighet. Det er mye aluminium i elbilbatterier, elbilkonsentrasjonen i Norge er høy, mange av stegene i en slik prosess er velkjente for oss og vi har sterke bånd til bilindustrien. Vi ser også store muligheter utenfor Norge, forteller han.

Resirkulert materiale fra litium ionebatterier er en viktig bestanddel i nye batterier.

– Materialene i LIB er verdifulle – allerede er for eksempel 10 prosent av den globale koboltproduksjonen resirkulert fra LIB. Om 10-15 år vil disse volumene øke betraktelig, slår Christian Rosenkilde fast.