avfall

HVA: En telefon fra oppland Kontorutstyr A/S
HVOR: Gjøvik
INNEHOLDER: Bromplast, kabler, bly, brom og muligens beryllium.

Telefonen som ble funnet i en beholder hos Elektrogjenvinning på Gjøvik er et bevis på hvor mye verden har forandret seg siden damene på Oppland Kontorutstyr betjente den en gang i forrige årtusen. Der sto salg av kontorutstyr og service i fokus, og man måtte virkelig passe på både tiden og pengebruken når man ringte! Den grå telefonen bærer spor av mange salg, mye service og forsiktig bruk. Alt er inntakt, til og med plastknappene.

Avfall
Fra service til avfall. Fra en tid der «tellerskritt» handlet om ringetid og ikke hvor mange skritt man gikk om dagen!

– Du kan jo prøve den og se om du kommer gjennom, men husk å vær kort, tellerskrittene går! spøker Ronny Brendhagen (til høyre på bildet) og Kjetil lundhaug.

Elektronisk avfall

Fra spøk til alvor, telefonen inneholder flere miljøgifter. «Innpakningen» kan være laget av bromplast, kabler og kretskort kan inneholde både bly og brom mens det siste i tillegg kan bestå av beryllium.

Selv om denne telefonen ser ganske annerledes ut enn dagens smarttelefoner, han den fortsatt kretskort med stoffer som ikke bør slippes ut i kretsløpet nå når telefonen er blitt til avfall. Leveres den inn som EE-avfall blir tatt hånd om på en forsvarlig måte.

På båndet i sorteringshallen skal telefonen strippes ren for kabler. Ferden fortsetter så videre til shredderen for trinn 2- behandling. Etter shredderen blir bromplast og kretskort sortert ut.

– Fraksjonene som blir igjen sendes til godkjente mottak, enten til materiellgjenvinning eller energigjenvinning, forteller Kjetil lundhaug. Og kanskje ender telefonen opp i en ny hagestol som kan nytes helt og fullt, uten tanke for tid eller tellerskritt …