strømmåler

I tillegg til at du ikke lenger skal behøve å lese av måleren selv, er den gode nyheten at vi nordmenn dermed også blir kvitt rundt 10 000 kilo kvikksølvkomponenter, viser RENAS’ undersøkelser av en rekke ulike typer målere. Kvikksølv er en av de verste miljøgiftene vi kjenner, men stoffet er ikke farlig så lenge det befinner seg i målerne. I «frislipp» kan imidlertid damp fra så lite som 1 gram kvikksølv være dødelig. I tillegg bygger stoffet seg opp i næringskjeden og kan føre til at for eksempel fisk dør eller blir uspiselig. I dag advarer Mattilsynet gravide mot å spise selvfanget ørret over 1 kilo på grunn av kvikksølvinnholdet, og ingen bør spise slik fisk oftere enn én gang i måneden.

RENAS-sjef Bjørn Arild Thon er imidlertid ikke redd for at noe av kvikksølvet skal lekke ut:

‒ Behandlingsanleggene vi benytter har lang erfaring i å håndtere all slags EE-avfall, og de har svært gode rutiner for behandling av kvikksølv. Det er derfor ikke noe problem å håndtere omfanget, selv når så mange målere skiftes ut mer eller mindre samtidig, sier Thon.

De gamle boksene inneholder imidlertid også en rekke verdifulle metaller som det er nyttig å få inn i kretsløpet igjen.

 

De gamle strømmålerne inneholder imidlertid også en rekke verdifulle metaller som det er nyttig å få inn i kretsløpet igjen. For eksempel er kobberet i de gamle boksene beregnet il å ha en verdi på rundt 13 millioner kroner.

‒ Når vi bruker stoffene om igjen, sparer vi naturen for unødig utvinning og klimaet for unødige utslipp, understreker Thon. I fjor gjenvant selskapet 91 prosent av avfallet som ble samlet inn, hvorav ti prosent ble brukt til å produsere energi. De siste 9 prosentene ble forsvarlig deponert. Slik bidrar vi til sirkulærøkonomien i praksis.

Siden RENAS er et non-profit-selskap, gjør inntekter fra metallsalg at prisene for avfallshåndtering kan holdes nede. Det vil si at om prisene på metaller går opp, går miljøavgiften for medlemmene ned.

RENAS har altså sjekket hva din gamle strømmåler inneholder. Dette blant annet for at våre behandlingsanlegg skal kunne gjøre en best mulig jobb.

Se oversikt over de gamle strømmålerne her.