Miljøgifter

Arsen – miljøgift

Ulike arsenforbindelser tas opp og lagres i planter og dyr i varierende grad. Arsenforbindelser kan være svært giftige – også for mennesker, og kan dessuten forårsake kreft.

Arsen ble tidligere brukt i treimpregneringsmidler mot sopp og råte, men det har vært forbudt å produsere og omsette CCA-impregnert trevirke siden 2002. Arsenforbindelser benyttes i visse produkter av glass for å unngå bobler i glasset. I elektronikk brukes arsenforbindelser for å lede strøm i kretskort og lignende, og det finnes i LED-lys.

Utslippene av arsen i Norge har endret seg lite siden 1995. I perioden 1995 – 2013 ble utslippene redusert med 26 prosent. Stående masse impregnert trevirke er den største kilden til utslippene, noe som vil vedvare i flere år framover. Det er ikke planlagt tiltak for å fase ut denne bruken, fordi kostnadene ikke er vurdert til å stå i forhold til miljønytten.

Blyakkumulatorer og messing er store bruksområder for arsen, men antas ikke å medføre utslipp av betydning. Brukte blyakkumulatorer samles inn og behandles som farlig avfall, og medfører derfor ikke vesentlige utslipp til miljøet.

Miljøgifter

Arsen – miljøgift

Ulike arsenforbindelser tas opp og lagres i planter og dyr i varierende grad. Arsenforbindelser kan være svært giftige – også for mennesker, og kan dessuten forårsake kreft.