Miljøgifter

Bly – miljøgift

Bly er et giftig tungmetall med akutte og kroniske helse- og miljøeffekter.

Bly har blant annet vært brukt i glødepærer, kabler og loddetinn. Kabler og loddetinn brukes igjen i en lang rekke elektriske produkter.

Bly kan akkumuleres i benbygningen og føre til skader på hjerne og nervesystem. Blyforgiftning kan gi adferdsforandringer og tilpasningsvansker hos barn.

De største blymengdene finner vi i blybatterier og blyakkumulatorer. Brukte blybatterier og blyakkumulatorer samles inn og behandles som farlig avfall. Disse produktene fører derfor ikke til vesentlige utslipp til miljøet. Andre store bruksområder er metalliske produkter, kabler og seilbåtkjøler. Bly kan i tillegg finnes i andre typer importerte produkter. Faren for utslipp til miljøet vil oftest være størst når produktene kastes. Bly ble forbudt i EE-produkter i 2006.

Utslippene av bly i Norge i dag er små. Utslippene fra samferdselssektoren har blitt sterkt redusert siden 1980-årene, først og fremst på grunn av overgang til blyfri bensin. Ulike tiltak har også medført store reduksjoner i utslippene fra produkter som blyhagl, maling, lakk og fiskeredskaper. Utslippene fra industrien har også gått ned. I perioden 1995 – 2013 ble utslippene redusert med nesten 90 prosent.

Miljøgifter

Bly – miljøgift

Bly er et giftig tungmetall med akutte og kroniske helse- og miljøeffekter.