Miljøgifter

Beryllium – miljøgift

Beryllium er kreftfremkallende og et av de giftigste metallene som finnes.

Beryllium er sterkere enn stål, lettere enn aluminium og tåler svært høye temperaturer med et smeltepunkt på 1 287 °C. Siden det er hardt, lett og bevarer formen over et stort temperaturområde blir beryllium brukt i supersoniske kampfly, romfart og satellitter. Beryllium brukes også i legering med kobber, såkalt berylliumkobber eller berylliumbronse. Denne legeringen er hard og motstandsdyktig mot syrer samtidig som den leder elektrisk strøm godt, og ikke slår gnister.

Beryllium er samtidig et av de giftigste metallene som finnes. Stoffet skader de mest grunnleggende enzymreaksjonene i det menneskelige stoffskiftet og er kreftfremkallende.

Beryllium brukes i elektriske komponenter som releer, repeatere for sjøkabel og i forsterkere. Det har også blitt brukt i radiosendere i basestasjoner for mobilnettet. Tidligere ble beryllium brukt i lysstoffrør, men på grunn av helsefarene anvendes det ikke til dette formålet lenger.

Miljøgifter

Beryllium – miljøgift

Beryllium er kreftfremkallende og et av de giftigste metallene som finnes.