Miljøgifter

Kvikksølv – miljøgift

Kvikksølv er blant de farligste miljøgiftene vi har, og er svært skadelig i selv i små mengder.

Kvikksølv er et grunnstoff som leder strøm, men det er også en av de farligste miljøgiftene vi kjenner til. Da er det godt at utslippene stadig blir mindre.

EUs direktiv for miljøgifter (RoHS) forbyr kvikksølv i elektriske og elektroniske produkter. Inntil nylig var kvikksølv vanlig å bruke i lysrør, men i løpet av 2023 ble lysrør med kvikksølv helt forbudt å tilføre markedet.

Historisk sett har kvikksølv vært et viktig materiale i elektriske produkter fordi det leder strøm, samtidig som det er flytende ved romtemperatur. Mange eldre elektriske produkter brukte kvikksølv i brytere, og det var mye brukt i forskjellige instrumenter.

Heldigvis vet vi bedre i dag og unngår bruk av kvikksølv, da det kan skade fordøyelses- og immunsystemet, lunger, nyrer, hud og øyne. I tillegg kan det skade nervesystemet og føre til motoriske og mentale forstyrrelser og gi fosterskader.

Det tar lang tid før kvikksølv brytes ned i organismer og det oppkonsentreres dermed i fisk og pattedyr. Vi mennesker kan få i oss kvikksølv gjennom mat vi spiser.

I perioden 1995 – 2013 ble utslippene av kvikksølv i Norge redusert med 66 prosent. En av de største kildene til utslipp av kvikksølv i 2013 var knappcellebatterier som havnet i vanlig søppel. Nå er det langt færre batterier som inneholder kvikksølv, og forhåpentlig også færre som kaster batterier i restavfallet!

Med noen få unntak har vi nå et generelt forbud mot kvikksølv i produkter. Utslippene har også gått ytterligere ned. Årlig har Norge utslipp av kvikksølv til luft på ca 230 kg (kilde: norskeutslipp.no).

Det er forbudt å gjenvinne kvikksølv i Norge. Eksport av produkter som inneholder kvikksølv er ikke tillatt, og Norge tillater heller ikke eksport av kvikksølv til gjenvinning i andre land. Kvikksølv skal ut av materialkretsløpet og deponeres forsvarlig.

Dette bidrar RENAS til med sin innsamling av EE-avfall og samarbeid med behandlingsanlegg som faser ut kvikksølv og andre tungmetaller.

Miljøgifter

Kvikksølv – miljøgift

Kvikksølv er blant de farligste miljøgiftene vi har, og er svært skadelig i selv i små mengder.