Miljøgifter

Asbest

Asbest er en gruppe fibrøse mineraler som består av hydrogen-magnesium-silikater.

Asbest er ikke giftig i seg selv, men asbeststøv kan gi skader med dødelig utgang dersom man puster det inn. Stoffet kan fremkalle kreft i lunger og brysthinne.

Asbest ble brukt til bremsesko og -klosser for eksempel i heiser, pakninger i motorer og maskiner, rundt glødelegemer i komfyrplater og elektriske ovner og til isolering mellom ovner og brannfarlige materialer. Asbest ble også mye brukt i bygningsmaterialer som eternittplater, brukt til å kle hus med både på vegger og tak.

View of demolished site
I rivningen av gamle hus og bygninger hender det at asbest kommer på agendaen.

Asbest ble ansett som svært anvendelig fordi det både var både varmeisolerende og brannsikkert. Ny bruk av asbest er forbudt, og eksponering for asbeststøv er først og fremst en risiko ved riving eller restaurering av gamle bygg, og ved avfallsbehandling.

Miljøgifter

Asbest

Asbest er en gruppe fibrøse mineraler som består av hydrogen-magnesium-silikater.