Miljøgifter

Tungmetaller

Tungmetaller er grunnstoffer med en tetthet som er høyere eller lik 5 g cm3.

 

Noen av tungmetallene fungerer som mikronæringsstoffer, og tas derfor lett opp av planter, men virker giftige i høyere konsentrasjoner. Tungmetallforurensning av jord og vann representerer et stort miljøproblem som kan gi skadelige konsekvenser for landbruk og helse.

Avfallsprodukter og forbrenning er to kilder til tungmetaller som kan skape problemer i naturen. Sortering av avfall krever spisskompetanse både om produktene og miljøgiftene.

Tungmetallene er:
• sølv (Ag)
• gull (Au)
• vismut (Bi)
• kadmium (Cd)
• kobolt (Co)
• kobber (Cu)
• krom (Cr)
• jern (Fe)
• kvikksølv (Hg)
• mangan (Mn)
• molybden (Mo)
• nikkel (Ni)
• bly (Pb)
• platina (Pt)
• antimon (Sb)
• tinn (Sn)
• titan (Ti)
• tallium (Tl)
• uran (U)
• vanadium (V)
• zink (Zn)
• zirkonium (Zr)

RENAS er en stor bidragsyter i arbeidet for å fase ut tungmetaller som kvikksølv og andre miljøgifter.

Miljøgifter

Tungmetaller

Tungmetaller er grunnstoffer med en tetthet som er høyere eller lik 5 g cm3.