mobil gjenbruksstasjon foran kirke

Defekt og utdatert elektronikk har en tendens til å bli liggende i skap og skuffer, særlig om man bor et stykke unna en gjenvinningsstasjon. Det blir rett og slett et tiltak å resirkulere ee-avfall dersom man først må sette seg i bilen.

Med de mobile gjenvinningsstasjonene kan Oslo-innbyggerne levere elektronisk avfall i sitt nærområde. Dermed slipper de at gamle mobiler og ødelagte brødristere hoper seg opp i heimen eller havner i restfavfallet.

Populært gjenvinningstiltak

Den mobile gjenvinningsstasjonen er en stor container som kan fraktes rundt. Hvert nabolag har en fast kveld i uka hvor beboerne kan komme og levere blant annet elektronisk avfall, hardplast, klær og keramikk. Ordningen startet allerede i 2012, og Oslo kommune er godt fornøyde med miljøstasjonene.

Gjenbruksstasjon på hvit bakgrunn, med en ansatt til stede på det innebygde kontoret
Miljøstasjonen er alltid bemannet.

– Vi hadde behov for et tilbud til Oslo-folk uten bil, som ikke får kjørt til de store gjenvinningsstasjonene utenfor byen. Det er vanskelig å få tak i lokaler eller tomter i Oslo, så derfor fikk vi utviklet denne mobile løsningen, sier Marianne Wiker Stensland, seksjonssjef i Renovasjonsetaten i Oslo Kommune. 

Brannfarlige batterier

Selv om nordmenn stort sett er gode til å resirkulere elektronikk, viser plukkanalysene til kommunen at det fortsatt kastes EE-avfall i restsøppelet: 

– EE-avfall inneholder mye miljøgifter, så det er klart at det er en av verstingene. Batterier havner ofte i restsøppelet og litiumet i disse kan føre til branner. Det er nok mye uvitenhet som gjør at folk kaster batteriene rett i søpla, mener Wiker Stensland.

– Hva slags tilbakemeldinger har dere fått på de mobile stasjonene? 

– Vi har stort sett fått positiv respons. Folk synes dette er et bra tiltak, men de vil gjerne at miljøstasjonene skal være på plass lenger. De blir nemlig fort fulle, så containerne tømmes på Haraldrud sorteringsanlegg hver kveld, opplyser seksjonssjefen. 

Spørsmål om resirkulering

Containerne står på hvert sted fra halvannen til tre timer – litt avhengig av hvor mange folk som bor i nærområdet, og de er alltid bemannet. 

Smilende kvinne viser frem kontordelen av miljøstasjonen
Marianne Wiker Stensland, seksjonssjef i Renovasjonsetaten i Oslo kommune.

– Vi har valgt å ha en ansatt til stede for å sikre riktig sortering av avfallet. Folk er mer og mer opptatt av hvor det de leverer havner, og har også spørsmål om selve resirkuleringen, sier Wiker Stensland i Oslo kommune. 

På gjenvinningsstasjonene kan det leveres elektronikk opp til støvsuger-størrelse. Meningen er at folk skal kunne bære med seg det de resirkulerer i de mobile containerne.  

Sirkulærøkonomi

Miljøstasjonen har også en hylle for ombruk. Her kan sette fra deg brukbare ting som kanskje andre vil ha. 

– Alt mulig havner på denne ombrukshylla, men det er mye småting – som for eksempel servise. Dette blir så plukket opp av andre som har bruk for det. 

– Nå har vi to slike miljøstasjoner – som begge betjener flere stopp rundt om i Oslo, og vi er i ferd med å se på om vi trenger enda flere. For oss fungerer denne ordningen fint, og jeg vil absolutt anbefale mobil avfallssortering til andre kommuner som har bebyggelse med naturlige knutepunkter, avslutter Marianne Wiker Stensland i Renovasjonsetaten.

Et typisk byprodukt

– Jeg vil si at de mobile gjenvinningsstasjonene er perfekt for steder hvor det bor mye folk – først og fremst i de store byene, sier Mari Trønnes. Hun er markedssjef i Enviropac, som står bak utformingen og produksjonen av de flyttbare gjenvinningsstasjonene.

– Med krav om høyere materialgjenvinning er det viktig at flere får lokale muligheter til å sortere farlig avfall. Enn så lenge er det bare Oslo og Asker som har kjøpt inn disse. Begge kommunene er veldig fornøyde, sier Trønnes.

Det koster imidlertid en del å drifte disse stasjonene, og Trønnes mener dette er grunnen til at mange kommuner foreløpig er i tenkeboksen. 

En flyttbar miljøstasjon med ulike avdelinger for sortering av avfall.
Den mobile miljøstasjonen er praktisk for dem som ikke har bil.

På stasjonene kan det gjenvinnes alt fra elektronikk til keramikk, og selve containeren er solid og har lang levetid:

– Det har ikke vært behov for å bytte ut gjenvinningsstasjonene som ble tatt i bruk i 2012 – de fungerer like bra i dag, sier Mari Trønnes i Enviropac.