mindre byggavfall

18 kilo avfall per kvadratmeter – maks!

Det var den hårete utfordringen Vedal fikk av byggherren, Oslo S utvikling, da de skulle sette opp Eufemias hage i Bispevika i Oslo. Miljøleder Lisa Marie Erlandsen og hennes kolleger tok det som en real utfordring.

– 18 kilo er veldig lite, vi hadde aldri hørt om noen som hadde klart noe i nærheten. Men det er gøy med utfordringer og vi bestemte oss for å gi det et skikkelig forsøk, forteller Erlandsen.

mindre byggavfall fra Eufemias hage
Vedal lært mye om avfallsreduksjon av prosjektet Eufemias Hage i Oslo.

Hvordan det gikk, skal hun fortelle mer om på Byggavfallskonferansen 2019 som finner sted 5. og 6. februar i Oslo kongressenter. Det er RENAS sammen med Miljødirektoratet, BNL, MEF og Norsk Industri som står bak arrangementet. I år handler konferansen om hva som må til for å kartlegge og håndtere avfallet på en bedre og mer bærekraftig måte. Hele 300 deltagere fra bygg,- anlegg og eiendomsbransjen, samt avfallsbransjen og myndighetene, samles over to dager til faglig oppdatering og erfaringsutveksling.

Litt pushing

Når Erlandsen skal på scenen, er det en suksesshistorie hun vil dele, forhåpentligvis til inspirasjon. Vedal fikk nemlig erfare viktigheten av organisering og involvering i alle ledd.

– Nøkkelen for oss har vært en dedikert avfallsansvarlig. Enterpriseleder Espen Bratt var først litt skeptisk til å få «ansvar for søppel», men ble raskt engasjert i arbeidet. Han gikk «all in» med ledelsen i ryggen, og samarbeidet med leverandører og entreprenører for å nå målsetningene, forklarer Erlandsen.

mindre byggavfall fra Eufemias hage
Kreativitet, pågangsmot og samarbeid var noen av suksesskriteriene for å bygge Eufemias hage med mindre avfall.

Vedal kunne bruke sin erfaring til å påvirke også andre ledd i bransjen og sammen med leverandører og entreprenører komme frem til nye løsninger.

– Vi begynte å stille spørsmål om til underentreprenører som de ikke var vant til å få. Kunne de ta med emballasjen tilbake og gjenbruke? Kunne man bruke teppe i stedet for papp? Det skjer ingen ting hvis man ikke spør og pusher litt! mener Erlandsen.

Resultatene lot ikke vente på seg. Papiravfallet ble brått minimert da sementen kom i nylonsekker på 1000 kilo i stedet for de vanlige sekkene på 25. Glava tok imot kapp, tomtromler til kabler ble sendt i retur og brukt på nytt.

– For mange var det også penger å spare på miljøtiltakene. En ekte vinn-vinn-situasjon, forteller Erlandsen.

70% gjenvinning i 2020


Lisa Marie Erlandsen og Vedal er ikke de eneste som har erfart at det er mange muligheter for å tenke grønt på bygge- og anleggsplassen. På den 11. byggavfallskonferansen kommer også JM Norge og deres rådgiver for bærekraft og miljø, Cecilie Nødtvedt.

God og tydelig kommunikasjon med hele verdikjeden er avgjørende
Cecilie Nødtvedt
Cecilie Nødtvedt portrett
Cecilie Nødtvedt fra JM er en av foredragsholderne på Byggavfallskonferansen.

– Hårete mål engasjerer og forplikter. JMs avfallsmål gjelder for hele virksomheten og alle må bidra. God og tydelig kommunikasjon med hele verdikjeden er avgjørende for å lykkes, forteller hun.

EU stiller krav om 70% materialgjenvinning innen 2020, så det er mange som deler felles utfordringer. Hvordan skal de store betongmengdene håndteres fremover? Hvilke nedstrømsløsninger er på trappene?

I Stavanger og Sandnes kommune har de ambisiøse mål om avfallsfrie byggeplasser innen 2025. Det skal Torbjørn Sterri fra Sandnes Eiendomsselskap KF fortelle mer om.

– Bransjen er blitt bedre på sortering men har ikke nådd dit vi har behov for å komme for å oppnå våre miljømål for Norge. Det er derfor behov for at vi som er oppdragsgivere stiller krav til våre samarbeidspartnere for å få avfallsmengden ned, mener Sterri.

I Rogaland er de nå i gang med å stille slike krav, og prosjektet videreføres i 2019 som et landsomfattende prosjekt med støtte fra Innovasjon Norge og hvor de største byene i landet står bak.

–  Målet er å kunne utvikle ny teknologi og metoder som muliggjør en betydelig avfallsreduksjon i byggenæringen. Det gledelige er at våre leverandører også er positive til endringene, avslutter Torbjørn Sterri.