mann med grønn business

Skal verden bli mer sirkulær, må næringslivet bidra. Nå blir dette enklere å få til, blant annet ved hjelp av «Circulytics». Det er et nytt digitalt målingsverktøy fra Ellen MacArthur Foundation (EMF) som skal gjøre det mulig for bedrifter å rapportere på sin sirkulære innsats. Circulytics pløyer seg gjennom statistikk og tall til bedriften, og tildeler deretter en score med anbefalinger av selskaper basert på deres sirkulære bidrag.

– Mange virksomheter begynner å omfavne mulighetene for sirkularitet, men for at overgangen skal bli omfangsrik og rask nok, trenger de nøyaktige data og tydelige analyser, sier administrerende direktør i Ellen MacArthur Foundation Andrew Morlet til greenbiz.com.

mennesker på møte
Både små og store bedrifter skal ha mulighet til å rapportere på sin sirkulære innsats.

Han forteller videre at ambisjonen til EMF er å hjelpe alle bedrifter, uavhengig av industri og land, til å finne sirkulære muligheter. Det finnes allerede noen verktøy, men mange fokuserer på avfall og materialhåndtering, samt på livssyklus-analyser.

Omfattende omlegging

Ellen MacArthur Foundation utviklet Circulytics-indikatorene i samarbeid med 13 globale partnere og medlemsbedrifter. Ordningen ble testet av over 30 selskaper i løpet av 2019. En av dem, var Unilever;

– Overgangen til en sirkulær økonomi krever at bedriftene revurderer alt de gjør. I denne overgangen, vil Circulytics hjelpe oss med å finne ut hvor vi har mer arbeid å gjøre, uttalte Alan Jope, administrerende direktør i Unilever om programmet.

Å jobbe sirkulært omfatter store deler av en bedrift, og Circulytics måler på de fleste områder. Den tar for seg strategi og planlegging, ser på mennesker og ferdigheter; systemer, prosesser og infrastruktur; innovasjon og eksternt engasjement. Poengsummen får man ved å summere opp alle disse faktorene.

Norsk utgave

Her hjemme har Circular Norway merket seg det nye verktøyet – samt flere som nylig har kommet til.

Sofie Pindsle
Sofie Pindsle er koordinator og prosjektleder i Circular Norway.

– Det finnes tilsvarende verktøy allerede. I januar kom for eksempel World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) med sin Circular Transition Indicators. Verktøyet er enkelt, objektivt og bruker kvantitativt rammeverk som kan brukes på virksomheter i alle bransjer, størrelser, verdikjedeposisjoner og geografier. Verktøyet er utviklet sammen med WBCSD sine partnere over to år. CTI er gratis og åpent for alle. Både Circultycs og CTI er gode verktøy for å måle sirkularitet i din bedrift, poengterer prosjektleder Sofie Pindsle.

Hun mener slike verktøy både er etterspurte og noe som kan få flere til å få øynene opp for fordelene ved å jobbe med og måle sirkularitet.

– Det er verdt å nevne at vi er selv i gang med utvikling av et måleverktøy i samarbeid med nederlandske Circular Economy. Den skal etter planen lanseres denne våren, forteller Pindsle.

Slik bruker du Circulytics:

1 Start med å finne en kontaktperson/bruker for bedriften som kan fylle ut et kontaktskjema. Når brukeren er godkjent, får man en tilgang og sikker kobling til undersøkelsesplattformen.

2 Etter å ha fylt inn kvalitative og kvantitative dataene i plattformen, vil man motta et bedriftskort som gir en oversikt over resultatene og samlet sirkularitetspoeng. Innsikten på dette scorekortet hjelper selskaper å identifisere muligheter for å designe avfall, holde materialer og produkter i bruk og generere miljømessige fordeler.

3 Se også nettsiden ellenmacarthurfoundation.org der det ligger en video som viser hvordan man tar i bruk Circulytics.