Med energibesparende og behagelig regulering av temperatur, er varmepumpene blitt et populært innslag i norske hjem. Forbudet mot å bruke fossil olje eller parafin til boligoppvarming har også bidratt til at stadig flere får varme fra en pumpe på veggen.

– Luft-til-luft varmepumper er de mest populære, og det selges cirka 90 000 enheter av disse per år. Totalt er det nå over 1 million husstander i Norge som har installert en varmepumpe, forteller markedssjef Hilde Eriksen fra ABK-Qviller.

varmepumpe
Ikke gjør dette selv! Kontakt en faghandler med F-gass sertifikat når varmepumpen skal repareres eller demonteres.

En luft-til-luft varmepumpe henter energi fra uteluften og bruker den til å varme opp luften inne. Den vil normalt gi to til tre ganger så mye varme som den strømmen pumpen bruker.
Eriksen forteller at denne typen varmepumper har levetid på mellom 12 og 15 år, men for at pumpen skal fungere optimalt over tid, er det viktig at man jevnlig utfører vedlikehold.

– Det som er viktig å merke seg, er at varmepumper kun kan monteres og demonteres av fagpersonell med godkjent F-gass sertifikat. Grunnen til dette regelverket er at pumpene inneholder klimagasser som er skadelige for miljøet hvis de lekker ut. Det er rett og slett ikke lov for privatpersoner å utføre dette selv, påpeker Eriksen.

Gass på flasker

Det var i 2006 at EU vedtok en forordning om visse fluorholdige klimagasser, som førte til kravet om sertifisering av de som håndterer gassene. Målet var å redusere utslippene av de sterke klimagassene.

– Når en gammel pumpe demonteres, så tappes gassen ned på en flaske som i sin tur returneres til en godkjent mottaker av fluorholdige gasser. Dette er gass som går under kategorien helse- og miljøfarlige stoffer og faller innunder F-gass forordningen, forteller Eriksen.

Hun anbefaler å kjøpe varmepumpe hos faghandler med F-gass sertifikat. Få dem til å komme hjem til deg på befaring og gi anbefaling om hvilken varmepumpe som passer boligen og ditt behov. Da kan du være trygg på at pumpen monteres eller demonteres i henhold til forskriftene.

– Det man også må ta hensyn til når man velger pumpe, er klimaet der du bor. I et kaldt innenlandsklima anbefales de kraftigste pumpene, mens man for eksempel langs sør- og vestlandskysten kan ha en mindre kraftig modell på grunn av høyere temperatur.

Enkelte fluorgasser gis det pant på til faghandelen som utfører jobben når de leveres inn til et godkjent mottak. Summen som tilbakebetales tilsvarer avgiftssatsen, og det er Miljødirektoratet som administrerer ordningen.

Kontroll av bransjen

Miljødirektoratet var i høst på tilsyn hos rundt 30 små og store aktører i varmepumpebransjen: Importører av varmepumper, importører av F-gass, installatører og store forhandlere.

varmepumpe skiftes ut
Hos ABK-Qviller merker de et behov for å kunne stille spørsmål i etterkant av montering.

– Det har vært ganske god oppmerksomhet rundt dette i det siste, og mitt inntrykk er at mange har kommet godt i gang med arbeidet, uttalte sjefingeniør Ole Jakob Birkenes til Norsk Varmepumpeforening.

I Norge er det likevel relativt store utslipp av f-gasser. I dag utgjør utslipp av HFK-gasser, spesielt fra kjøle- og fryseanlegg, de største syndene. SF6 ble tidligere brukt i produksjon og gjenvinning av magnesium, men denne bruken har opphørt. Også annen bruk av SF6 er avtagende. Utslipp av PFK-gasser fra produksjonen av aluminium har vært relativt store, men er også redusert.

Ved et av RENAS’ sluttbehandlingsanlegg etablerte man allerede i 2001 det som var verdens første anlegg for tapping og vasking av produkter fylt med SF6-gass. Og hittil har man samlet inn en mengde målt i CO2 som tilsvarer utslippet fra mer enn 180 000 biler i ett år.