Ordforklaringer

Gjenvinningsgrad

Gjenvinningsgraden sier hvor mye av produktet som har gått til gjenvinning i prosent. Gjenvinningsgraden bør være andelen materialgjenvinning om ikke det også spesifiseres at energiutnyttelse er regnet med. Se også Gjenvinning

Ordforklaringer

Gjenvinningsgrad