Ordforklaringer

WEEE

WEEE står for Waste Electrical and Electronic Equipment og er den engelske betegnelsen for EE-avfall.

WEEE-direktivet er et EU-direktiv om produsenters ansvar for EE-produkter når det blir avfall. Direktivet setter minimumskrav for innsamling og gjenvinningsmål for returselskapene.

I Norge er RENAS en del av ordningen som sørger for at det er gratis for forbrukere å levere fra seg EE-avfall.

EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall, men enten leveres tilbake til en forhandler eller et kommunalt mottak. Alternativt benyttes kommunens innsamlingsordning (for eksempel «rød boks» dersom slik eksisterer).

WEEE-forum er en internasjonal organisasjon bestående av 36 produsentansvarsorganisasjoner innen EE. Forumet fungerer som en plattform for å dele ideer, erfaringer og utfordringen knyttet til innsamling av elektrisk og elektronisk avfall. WEEE Forum ble etablert i 2002, og har blitt den største organisasjonen av sitt slag i verden.

Ordforklaringer

WEEE

WEEE står for Waste Electrical and Electronic Equipment og er den engelske betegnelsen for EE-avfall.