Ordforklaringer

EE-avfall

EE-avfall står for elektrisk og elektronisk avfall. Dette er produkter som ikke skal kastes i restavfallet etter bruk.

Grunnen til det er at de kan inneholde miljøgifter som ikke bør komme på avveie. Disse trenger ikke være skadelige når produktet er i bruk, men når det kastes er det viktig med korrekt håndtering og behandling av miljøgiftene.

EE-produkter kan også inneholde verdifulle materialer som er verdt å ta vare på og gjenbruke.

Det som skal sorteres som EE-avfall er utgåtte elektriske og elektroniske produkter som;
– bruker batterierWEEE-symbol
– går på strøm
Lyspærer og lysstoffrør

Husk at også Batterier skal kastes i egne beholdere i butikken eller på miljøstasjonen (husk å teipe polene!).

EE-produkter og batterier er merket med overkrysset avfallsbeholder.

RENAS er landets ledende innsamler av EE-avfall.

Ordforklaringer

EE-avfall

EE-avfall står for elektrisk og elektronisk avfall. Dette er produkter som ikke skal kastes i restavfallet etter bruk.