Ordforklaringer

Miljøsanering

Miljøsanering av EE-avfall betyr å identifisere og sortere ut de komponentene som inneholder miljøskadelige stoffer, og behandle disse på en sikker måte. Noen miljøgifter uskadeliggjøres ved såkalt termisk destruksjon, det vil si å forbrenne på veldig høy varme. Andre stoffer må forvares på et deponi.

Ordforklaringer

Miljøsanering