Ordforklaringer

Klimagass

Klimagasser er gasser i atmosfæren som slipper inn inngående varme fra sola, samtidig som de tar opp en del av den utgående varmestrålingen. Dette fører til at gjennomsnittstemperaturen på jorda øker.

Karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorholdige gasser som perfluorkarboner (PFK), hydrofluorkarboner (HFK) og svovelheksafluorid (SF6) regnes som de viktigste klimagassene.

Mens CO2, metan og lystgass er naturlige klimagasser, framstilles fluorholdige gasser (f-gasser) industrielt.

Ordforklaringer

Klimagass

Klimagasser er gasser i atmosfæren som slipper inn inngående varme fra sola, samtidig som de tar opp en del av den utgående varmestrålingen. Dette fører til at gjennomsnittstemperaturen på jorda øker.