Ombruk er når en ny eier tar i bruk et produkt (eller en komponent) i dets opprinnelige form eller funksjon. Gjenbruk er et synonymord for ombruk.