Ordforklaringer

Gjenvinning

Vi skiller mellom materialgjenvinning og energiutnyttelse. Materialgjenvinning er å separere produkter til ulike råvarer som kan inngå i produksjon av nye produkter. Energiutnyttelse kalles ofte også energigjenvinning, og er når kasserte produkter og avfall forbrennes i et anlegg som produserer energi og varme.

Ordforklaringer

Gjenvinning