Miljøgifter

Ftalater, DEHP

Mange ftalater har reproduksjonsskadelige og/eller miljøskadelige effekter.

Ftalater er en stoffgruppe som består av mange forskjellige stoffer. Ftalater brukes hovedsakelig som mykner i plastprodukter, særlig i PVC. Myk PVC brukes for eksempel i kabler.

DEHP er den eneste ftalaten som står på myndighetenes prioritetsliste. Dette er listen over de mest helse- og miljøskadelige kjemikaliene hvor målet er å stanse utslippene innen 2020. Utslippene av DEHP i Norge er redusert med ca. 50 prosent siden 1995, men de siste årene har importen av produkter vi antar inneholder DEHP økt. Dermed kan det antas at også utslippene har økt tilsvarende.

Kabler og elektriske produkter sto for omlag 40 prosent av utslippene av DEHP i 2013. DEHP, DBP, BBP og DIBP vil være forbudt i elektriske og elektroniske produkter fra 2019 i EU/EØS-landene.

RENAS samlet i 2017 inn 16 992 tonn med kabler og ledninger og sørget for korrekt behandling av dette farlige avfallet.